| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/7 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017–2018 m. N-7. 43/15 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 29 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
13:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2018 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 7 Kauno dienos. Aktualijų programa.
20:00 Lietuvos ir Prancūzijos prezidentų spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija iš Prezidentūros.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai. Ved. Deividas Jursevičius (su vertimu į gestų k.)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas (Babylon Berlin). Istorinis kriminalinis serialas. Vokietija. 2019 m. N-14. 3/4 s.
23:50 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel)
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Juozas Vilūnas. (kart.)
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 29 s. (kart.

| LNK

06:30 Iš širdies į širdį (288)
07:00 Iš širdies į širdį (289)
07:30 Iš širdies į širdį (290)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (100)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (101)
10:00 Kalnietis (40)
11:00 Pakvaišusi porelė (16)
11:35 Kvailiai šėlsta (15)
12:10 Būrėja (1)
12:50 Būrėja (108)
13:30 Turtuolė varguolė (20)
14:30 Našlaitės (50)
15:30 Juodvarnis (16)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 (13)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Audros sūkuryje
00:20 Mirtinas ginklas (20)
01:20 Naktinė apgultis
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (100)
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (101)
04:40 Kalnietis (40)
05:30 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 8/3s.
06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/5s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/24s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/196s.
07:55 Svajonių sodai 4 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3332
10:00 Palaužti sparnai 1129
11:00 Palaužti sparnai 1130
12:00 Tikroji žvaigždė 1/115s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/336s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/337s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/338s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/339s.
14:45 Kenoloto 22
14:47 Parduotas gyvenimas 2/339s.
15:00 Simpsonai 29/19s.
15:30 Simpsonai 29/20s.
16:00 TV3 žinios 193
16:25 TV3 orai 193
16:30 TV Pagalba 15/21s.
18:30 TV3 žinios 272
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 272
19:30 Karštai su tv3.lt 1/5s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/17s.
21:00 TV3 vakaro žinios 154
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 154
22:00 Gaudynės
22:15 Jėga ir Kenoloto 22
22:18 Gaudynės
00:05 Įrodytas nekaltumas 1/2s.
01:05 24 valandos. Palikimas 1/12s.
01:55 Amerikiečiai 5/7s.
02:45 Ką mes veikiame šešėliuose 2/2s.
03:15 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/29s.
03:40 Įrodytas nekaltumas 1/2s. (kart.)
04:30 Ekstrasensų mūšis 19/3s.

| BTV

06:00 Strėlė (12)
07:00 Mano virtuvė geriausia (34)
08:15 Teisingumo agentai (3)
09:15 Ekstrasensai tiria (43)
10:20 Kobra 11 (7)
11:25 Reali mistika (41)
12:30 Nusivylusios namų šeimininkės (14)
13:30 Mano virtuvė geriausia (35)
14:50 Teisingumo agentai (4)
15:55 Ekstrasensai tiria (44)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (8)
18:30 Strėlė (13)
19:30 Mirtinas ginklas (1)
20:30 Pričiupom! (4)
21:00 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas
23:20 Jūrų pėstininkai (7)
00:20 Jūrų pėstininkai (8)
01:15 Legendų biuras (5)
02:25 Sūnus paklydėlis (14)
03:10 Nusivylusios namų šeimininkės (14)
03:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau