| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 24 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/3 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017–2018 m. N-7. 43/11 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 25 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2017 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai. Ved. Deividas Jursevičius (su vertimu į gestų k.)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Užverbuotas 2 (Taken). Serialas, trileris. Prancūzija, JAV. 2018 m. N-14. 2/3 s.
23:45 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/3 s. (kart.
00:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pokalbių programa. (kart.)
04:30 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė ir Donatas Puslys. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 25 s. (kart.

| LNK

05:40 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (276)
07:00 Iš širdies į širdį (277)
07:30 Iš širdies į širdį (278)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (92)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (93)
10:00 Kalnietis (36)
11:00 Pakvaišusi porelė (12)
11:35 Rimti reikalai 3 (9)
12:10 Būrėja (126)
12:50 Būrėja (105)
13:30 Turtuolė varguolė (16)
14:30 Našlaitės (46)
15:30 Juodvarnis (12)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (10)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Manhatanas naktį
00:45 Mirtinas ginklas (17)
01:35 Operacija "Argo"
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (92)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (93)
05:00 Kalnietis (36)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/1s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/20s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/192s.
07:55 Karštai su tv3.lt 1/4s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3328
10:00 Palaužti sparnai 1121
11:00 Palaužti sparnai 1122
12:00 Tikroji žvaigždė 1/111s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/320s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/321s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/322s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/323s.
14:45 Kenoloto 16
14:47 Parduotas gyvenimas 2/323s.
15:00 Simpsonai 29/11s.
15:30 Simpsonai 29/12s.
16:00 TV3 žinios 189
16:25 TV3 orai 189
16:30 TV Pagalba 15/17s.
18:30 TV3 žinios 266
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 266
19:30 Prieš srovę 19/4s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/14s.
21:00 TV3 vakaro žinios 151
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 151
22:00 Dešimt su puse balo. Apokalipsė 2 1/102s.
22:15 Jėga ir Kenoloto 16
22:18 Dešimt su puse balo. Apokalipsė 2 1/102s.
23:50 Perėja 1/9s.
00:50 24 valandos. Palikimas 1/9s.
01:40 Amerikiečiai 5/4s.
02:30 Ką mes veikiame šešėliuose 1/10s.
02:55 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/23s.
03:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/24s.
03:50 Perėja 1/9s. (kart.)
04:40 Ekstrasensų mūšis 18/14s.

| BTV

06:00 Strėlė (9)
07:00 Mano virtuvė geriausia (30)
08:15 Nepataisomi (15)
09:15 Ekstrasensai tiria (39)
10:20 Kobra 11 (3)
11:25 Kondoras (8)
12:30 Nusivylusios namų šeimininkės (10)
13:30 Mano virtuvė geriausia (31)
14:50 Nepataisomi (16)
15:55 Ekstrasensai tiria (40)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (4)
18:30 Strėlė (10)
19:30 Kondoras (9)
20:30 Pričiupom! (2)
21:00 Palaidotas
22:55 Lūžio taškas
01:00 Būk ekstremalas (16)
01:30 Būk ekstremalas (17)
02:00 Nusivylusios namų šeimininkės (10)
02:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau