| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/2 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017–2018 m. N-7. 43/10 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 24 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
13:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2017 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai. Ved. Nemira Pumprickaitė (su vertimu į gestų k.)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas (Babylon Berlin). Istorinis kriminalinis serialas. Vokietija. 2019 m. N-14. 3/3 s.
23:50 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/2 s. (kart.
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Juozas Vilūnas. (kart.)
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 24 s. (kart.

| LNK

06:30 Iš širdies į širdį (273)
07:00 Iš širdies į širdį (274)
07:30 Iš širdies į širdį (275)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (90)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (91)
10:00 Kalnietis (35)
11:00 Pakvaišusi porelė (11)
11:30 Kvailiai šėlsta (14)
12:10 Būrėja (125)
12:50 Būrėja (104)
13:30 Turtuolė varguolė (15)
14:30 Našlaitės (45)
15:30 Juodvarnis (11)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 (9)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Operacija "Argo"
00:50 Mirtinas ginklas (16)
01:40 Karštas plienas
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (90)
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (91)
04:50 Kalnietis (35)
05:40 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 8/2s.
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/426s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/19s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/191s.
07:55 Svajonių sodai 3 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3327
10:00 Palaužti sparnai 1119
11:00 Palaužti sparnai 1120
12:00 Tikroji žvaigždė 1/110s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/316s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/317s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/318s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/319s.
14:45 Kenoloto 15
14:47 Parduotas gyvenimas 2/319s.
15:00 Simpsonai 29/9s.
15:30 Simpsonai 29/10s.
16:00 TV3 žinios 188
16:25 TV3 orai 188
16:30 TV Pagalba 15/16s.
18:30 TV3 žinios 265
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 265
19:30 Karštai su tv3.lt 1/4s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/13s.
21:00 TV3 vakaro žinios 150
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 150
22:00 Dešimt su puse balo. Apokalipsė 1/101s.
22:15 Jėga ir Kenoloto 15
22:18 Dešimt su puse balo. Apokalipsė 1/101s.
23:50 Perėja 1/8s.
00:50 24 valandos. Palikimas 1/8s.
01:40 Amerikiečiai 5/3s.
02:30 Ką mes veikiame šešėliuose 1/9s.
02:55 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/21s.
03:20 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/22s.
03:45 Perėja 1/8s. (kart.)
04:35 Ekstrasensų mūšis 18/13s.

| BTV

06:00 Strėlė (8)
07:00 Mano virtuvė geriausia (29)
08:15 Nepataisomi (14)
09:15 Ekstrasensai tiria (38)
10:20 Kobra 11 (2)
11:25 Reali mistika (39)
12:30 Nusivylusios namų šeimininkės (9)
13:30 Mano virtuvė geriausia (30)
14:50 Nepataisomi (15)
15:55 Ekstrasensai tiria (39)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (3)
18:30 Strėlė (9)
19:30 Kondoras (8)
20:30 Pričiupom! (1)
21:00 Lūžio taškas
23:10 Jūrų pėstininkai (5)
00:10 Jūrų pėstininkai (6)
01:05 Legendų biuras (4)
02:15 Sūnus paklydėlis (13)
03:00 Nusivylusios namų šeimininkės (9)
03:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau