| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 22 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/1 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017–2018 m. N-7. 43/9 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 23 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Kultūringai su Nomeda. Kultūros aktualijų programa. Ved. Nomeda Marčėnaitė. (kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2017 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota)
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:50 Džeisonas Bornas (Jason Bourne). Veiksmo trileris. 2016 m. Rež. Paul Greengrass. Vaid. Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel, Julia Stiles. JAV,...
00:55 Bastilijos diena (Bastille Day). Veiksmo trileris. 2016 m. Rež. James Watkins. Vaid. Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly, Jose Garcia. Didžioji...
02:25 Euromaxx. Ved. Ugnė Siparė
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 23 s. (kart.

| LNK

05:25 RETROSPEKTYVA
05:55 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (270)
07:00 Iš širdies į širdį (271)
07:30 Iš širdies į širdį (272)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (88)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (89)
10:00 Kalnietis (34)
11:00 Pakvaišusi porelė (10)
11:35 Rimti reikalai 3 (8)
12:10 Būrėja (123)
12:50 Būrėja (124)
13:30 Turtuolė varguolė (14)
14:30 Našlaitės (44)
15:30 Juodvarnis (10)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Kurskas
23:20 Sala
01:50 Amerikietis žudikas
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (88)
04:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (89)
05:05 Kalnietis (34)
05:55 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/425s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/18s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/190s.
07:55 Farai 14/3s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3326
10:00 Palaužti sparnai 1117
11:00 Palaužti sparnai 1118
12:00 Tikroji žvaigždė 1/109s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/312s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/313s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/314s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/315s.
14:45 Kenoloto 12
14:47 Parduotas gyvenimas 2/315s.
15:00 Simpsonai 29/7s.
15:30 Simpsonai 29/8s.
16:00 TV3 žinios 187
16:25 TV3 orai 187
16:30 TV Pagalba 15/15s.
17:55 Namų idėja su IKEA 4/3s.
18:30 TV3 žinios 262
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 262
19:30 Sparnai. Ugnies tramdytojai
21:10 Brolis
22:15 Jėga ir Kenoloto 12
22:18 Brolis
23:20 Idealus pabėgimas
01:15 Jūrų pėstininkas
02:45 Einšteinas (kart.)
04:25 24 valandos. Palikimas 1/6s. (kart.)
05:15 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/16s. (kart.)

| BTV

06:30 Strėlė (7)
07:25 Mano virtuvė geriausia (28)
08:35 Nepataisomi (13)
09:35 Ekstrasensai tiria (37)
10:35 Kobra 11 (1)
11:35 Kondoras (7)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (8)
13:35 Mano virtuvė geriausia (29)
14:55 Nepataisomi (14)
16:00 Ekstrasensai tiria (38)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (2)
18:30 Strėlė (8)
19:30 Amerikietiškos imtynės (36)
20:30 Amerikietiškos imtynės (36)
21:30 Merginų kovos
23:35 Specialistas
01:35 Būk ekstremalas (14)
02:00 Būk ekstremalas (15)
02:25 Nusivylusios namų šeimininkės (8)
03:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau