| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 21 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2011 m. Austrija. N-7. 10/12 s.
09:45 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Dokumentinių apybraižų ciklas.
10:15 EK pirmininkės U. von der Leyen metinis pranešimas. Vedėja J. Vitkauskė.
11:15 Šoka Lietuva.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2017 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai. Ved. Deividas Jursevičius (su vertimu į gestų k.)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai (Medici: The Magnificent ). Serialas. 2019 m. Italija, Didžioji Britanija. N-14. 3/2 s.
23:55 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2011 m. Austrija. N-7. 10/12 s. (kart.
00:40 Piniginės reikalai. Finansinio raštingumo programa. Ved. Odeta Bložienė. (kart.)
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyventi kaime gera. Ved. Laima Karaliūtė. (kart.)
04:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kultūringai su Nomeda. Kultūros aktualijų programa. Ved

| LNK

05:40 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (264)
07:00 Iš širdies į širdį (265)
07:30 Iš širdies į širdį (266)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (84)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (85)
10:00 Kalnietis (32)
11:00 Pakvaišusi porelė (8)
11:35 Rimti reikalai 3 (6)
12:10 Būrėja (121)
12:50 Būrėja (102)
13:30 Turtuolė varguolė (12)
14:30 Našlaitės (42)
15:30 Juodvarnis (8)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (7)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Besivaikantys mirtį
00:50 Mirtinas ginklas (14)
01:40 Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas. 2 dalis
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (84)
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (85)
05:15 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/423s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/16s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/186s.
07:55 Prieš srovę 19/3s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3324
10:00 Palaužti sparnai 1113
11:00 Palaužti sparnai 1114
12:00 Tikroji žvaigždė 1/107s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/304s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/305s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/306s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/307s.
14:45 Kenoloto 10
14:47 Parduotas gyvenimas 2/307s.
15:00 Simpsonai 27/22s.
15:30 Simpsonai 29/4s.
16:00 TV3 žinios 185
16:25 TV3 orai 185
16:30 TV Pagalba 15/13s.
18:30 TV3 žinios 260
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 260
19:30 Gero vakaro šou 7/3s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/11s.
21:00 TV3 vakaro žinios 148
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 148
22:00 Einšteinas
22:25 Vikinglotto 38
22:30 Einšteinas
23:15 Jėga ir Kenoloto 10
23:18 Einšteinas
00:00 Perėja 1/6s.
01:00 24 valandos. Palikimas 1/6s.
01:55 Amerikiečiai 5/1s.
02:50 Ką mes veikiame šešėliuose 1/7s.
03:15 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/17s.
03:40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/18s.
04:05 Perėja 1/6s. (kart.)
04:55 Ekstrasensų mūšis 18/11s.

| BTV

06:30 Strėlė (5)
07:25 Mano virtuvė geriausia (26)
08:35 Nepataisomi (11)
09:35 Ekstrasensai tiria (35)
10:35 Kobra 11 (15)
11:35 Kondoras (5)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (6)
13:35 Mano virtuvė geriausia (27)
14:55 Nepataisomi (12)
16:00 Ekstrasensai tiria (36)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (16)
18:30 Strėlė (6)
19:30 Kondoras (6)
20:30 Pričiupom! (19)
21:00 Raudonojo spalio medžioklė
23:50 Kitas pasaulis 4. Pabudimas
01:25 Būk ekstremalas (10)
01:50 Būk ekstremalas (11)
02:15 Nusivylusios namų šeimininkės (6)
03:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau