| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 20 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2011 m. Austrija. N-7. 10/11 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017–2018 m. N-7. 43/7 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 21 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2017 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Užverbuotas 2 (Taken). Serialas, trileris. Prancūzija, JAV. 2018 m. N-14. 2/2 s.
23:45 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2011 m. Austrija. N-7. 10/11 s. (kart.
00:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 21 s. (kart.

| LNK

05:40 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (261)
07:00 Iš širdies į širdį (262)
07:30 Iš širdies į širdį (263)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (82)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (83)
10:00 Kalnietis (31)
11:00 Pakvaišusi porelė (7)
11:35 Rimti reikalai 3 (5)
12:10 Būrėja (120)
12:50 Būrėja (101)
13:30 Turtuolė varguolė (11)
14:30 Našlaitės (41)
15:30 Juodvarnis (7)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (6)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas. 2 dalis
01:10 Nakties įstatymai
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (82)
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (83)
04:50 Kalnietis (31)
05:40 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/422s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/15s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/185s.
07:55 Karštai su tv3.lt 1/3s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3323
10:00 Palaužti sparnai 1111
11:00 Palaužti sparnai 1112
12:00 Tikroji žvaigždė 1/106s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/300s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/301s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/302s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/303s.
14:45 Kenoloto 9
14:47 Parduotas gyvenimas 2/303s.
15:00 Simpsonai 27/20s.
15:30 Simpsonai 27/21s.
16:00 TV3 žinios 184
16:25 TV3 orai 184
16:30 TV Pagalba 15/12s.
18:30 TV3 žinios 259
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 259
19:30 Prieš srovę 19/3s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/10s.
21:00 TV3 vakaro žinios 147
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 147
22:00 Raudonoji aušra
22:15 Jėga ir Kenoloto 9
22:18 Raudonoji aušra
23:55 Perėja 1/5s.
00:55 24 valandos. Palikimas 1/5s.
01:45 Tironas 3/10s.
02:50 Ką mes veikiame šešėliuose 1/6s.
03:15 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/15s.
03:40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/16s.
04:05 Perėja 1/5s. (kart.)
04:55 Ekstrasensų mūšis 18/10s.

| BTV

06:30 Strėlė (4)
07:25 Mano virtuvė geriausia (25)
08:35 Nepataisomi (10)
09:35 Ekstrasensai tiria (34)
10:35 Kobra 11 (14)
11:35 Kondoras (4)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (5)
13:35 Mano virtuvė geriausia (26)
14:55 Nepataisomi (11)
16:00 Ekstrasensai tiria (35)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (15)
18:30 Strėlė (5)
19:30 Kondoras (5)
20:30 Pričiupom! (18)
21:00 Kitas pasaulis 4. Pabudimas
22:40 Žaibiškas kerštas
00:35 Būk ekstremalas (8)
01:05 Būk ekstremalas (9)
01:30 Nusivylusios namų šeimininkės (5)
02:15 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau