| LRT TELEVIZIJA

05:15 Seselė Beti. Draminis serialas. 2016 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa Underberg, Carolin Walter....
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1995-1996 m. N-7. 12/2 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2016–2017 m. N-7. 42/5 s.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas (Hudson and Rex). Serialas. Kanada. 2020 m. 2/9 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos. Specialus projektas. Tiesioginė transliacija.
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Premjera. Seselė Beti. Draminis serialas. 2016 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa Underberg, Carolin...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Stambiu planu. Simonas Norbutas. Pokalbių programa
19:30 Pasaulio teisuoliai. Dokumentinių filmų ciklas. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. Aut. Rimas Bružas ir Aurimas Mockus. 2 d."
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2018–2019 m. N-7. 8/11 s.
23:45 Čikagos policija 4 (Chicago P.D.). Kriminalinė drama. JAV. 2016–2017 m. N-7. 4/8 s.
00:30 Laikinosios sostinės fenomenas. Valstybės teatras. Dokumentinis filmas. Rež. Justinas Lingys.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Stambiu planu. Simonas Norbutas. Pokalbių programa. Ved. Andrius Rožickas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2018–2019 m. N-7. 8/11 s. (kart.
04:50 Dienos tema (kart.)
05:15 Seselė Beti. Draminis serialas. 2016 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa Underberg, Carolin Walter....

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (178)
07:00 Iš širdies į širdį (179)
07:30 Iš širdies į širdį (180)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (26)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (27)
10:00 Kalnietis (3)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja (64)
12:10 Būrėja (65)
12:50 Būrėja (79)
13:30 Turtuolė varguolė (4)
14:30 Našlaitės (130)
15:30 Laukinis miestas (129)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (64)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė (5)
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pavojingas sandėris
00:40 Mirtinas ginklas (13)
01:35 Ypatinga užduotis
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (26)
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (27)
04:40 Alchemija. VDU karta
05:10 RETROSPEKTYVA
05:45 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Naujakuriai 3/13s.
05:35 Einšteinas 2/4s. (kart.)
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 2/13s.
06:55 Žuvėliokai 3/46s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 5/95s.
07:55 Viešbutis 3/8s. (kart.)
08:25 Viešbutis 3/9s. (kart.)
09:00 Šviesoforas 2/36s.
09:30 Šviesoforas 2/37s.
10:00 Palaužti sparnai 1055
11:00 Palaužti sparnai 1056
12:00 Tikroji žvaigždė 1/78s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/192s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/193s.
15:00 Simpsonai 9/9s.
15:30 Simpsonai 9/11s.
16:00 TV3 žinios 156
16:25 TV3 orai 156
16:30 TV Pagalba 14/8s.
18:30 TV3 žinios 219
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 219
19:30 Viešbutis 3/10s.
20:00 Viešbutis 3/11s.
20:30 Blogoms merginoms – viskas 1/22s.
21:00 TV3 vakaro žinios 125
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 125
22:00 Drakono akys
23:50 Majų baikerių klubas 1/4s.
01:10 Einšteinas 2/5s.
02:00 Legendos 2/7s.
02:50 Imperija 2/6s.
03:45 Imperija 2/7s.
04:35 Majų baikerių klubas 1/4s. (kart.)
05:40 Naujakuriai 3/14s.

| BTV

06:25 CSI. Majamis (23)
07:25 Mano virtuvė geriausia (45)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (22)
09:35 Ekstrasensai tiria (6)
10:35 Kobra 11 (1)
11:35 Greitojo reagavimo būrys (15)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (23)
13:35 Mano virtuvė geriausia (46)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (23)
16:00 Ekstrasensai tiria (7)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (2)
18:30 CSI. Majamis (24)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (16)
20:30 Pričiupom! (10)
21:00 Spąstai
22:55 Šešios kulkos
01:10 Būk ekstremalas (1)
01:40 Būk ekstremalas (2)
02:05 Nusivylusios namų šeimininkės (23)
02:50 Visa menanti (29)
03:35 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau