| LRT TELEVIZIJA

05:15 Seselė Beti. Draminis serialas. 2016 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa Underberg, Carolin Walter....
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1994–1995 m. N-7. 11/22 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2016–2017 m. N-7. 42/4 s.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas (Hudson and Rex). Serialas. Kanada. 2020 m. 2/8 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota, kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos. Specialus projektas. Tiesioginė transliacija.
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Premjera. Seselė Beti. Draminis serialas. 2016 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa Underberg, Carolin...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. Aut. Rimas Bružas ir Aurimas Mockus. 1 d."
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2018–2019 m. N-7. 8/10 s.
23:45 Čikagos policija 4 (Chicago P.D.). Kriminalinė drama. JAV. 2016–2017 m. N-7. 4/7 s.
00:30 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką. Ved
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2018–2019 m. N-7. 8/10 s. (kart.
04:50 Dienos tema (kart.)
05:15 Seselė Beti. Draminis serialas. 2016 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa Underberg, Carolin Walter....

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (175)
07:00 Iš širdies į širdį (176)
07:30 Iš širdies į širdį (177)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (24)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (25)
10:00 Kalnietis (2)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja (62)
12:10 Būrėja (63)
12:50 Būrėja (78)
13:30 Turtuolė varguolė (3)
14:30 Našlaitės (129)
15:30 Laukinis miestas (128)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (63)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė (4)
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Ypatinga užduotis
00:25 Mirtinas ginklas (12)
01:20 Nakties įkaitas
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (24)
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (25)
04:55 Kalnietis (2)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Naujakuriai 3/11s.
05:45 Naujakuriai 3/12s.
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 2/12s.
06:55 Žuvėliokai 3/45s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 5/94s.
07:55 Viešbutis 3/6s. (kart.)
08:25 Viešbutis 3/7s. (kart.)
09:00 Šviesoforas 2/34s.
09:30 Šviesoforas 2/35s.
10:00 Palaužti sparnai 1053
11:00 Palaužti sparnai 1054
12:00 Tikroji žvaigždė 1/77s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/190s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/191s.
15:00 Simpsonai 9/7s.
15:30 Simpsonai 9/8s.
16:00 TV3 žinios 155
16:25 TV3 orai 155
16:30 TV Pagalba 14/7s.
18:30 TV3 žinios 218
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 218
19:30 Viešbutis 3/8s.
20:00 Viešbutis 3/9s.
20:30 Blogoms merginoms – viskas 1/21s.
21:00 TV3 vakaro žinios 124
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 124
22:00 Atominė apokalipsė
22:25 Vikinglotto 32
22:30 Atominė apokalipsė
23:55 Majų baikerių klubas 1/3s.
01:05 Einšteinas 2/4s.
02:00 Legendos 2/6s.
02:45 Imperija 2/4s.
03:35 Imperija 2/5s.
04:20 Majų baikerių klubas 1/3s. (kart.)
05:15 Naujakuriai 3/13s.
05:35 Einšteinas 2/4s. (kart.)

| BTV

06:25 CSI. Majamis (22)
07:25 Mano virtuvė geriausia (44)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (21)
09:35 Ekstrasensai tiria (5)
10:35 Kobra 11 (13)
11:35 Greitojo reagavimo būrys (14)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (22)
13:35 Mano virtuvė geriausia (45)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (22)
16:00 Ekstrasensai tiria (6)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (1)
18:30 CSI. Majamis (23)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (15)
20:30 Pričiupom! (9)
21:00 Šešios kulkos
23:20 Sukrečiantis skrydis
01:20 Ekstremalūs išbandymai (18)
01:50 Ekstremalūs išbandymai (19)
02:15 Nusivylusios namų šeimininkės (22)
03:00 Visa menanti (28)
03:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau