| LRT TELEVIZIJA

05:15 Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2015 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa Underberg,...
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1994–1995 m. N-7. 11/21 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2016–2017 m. N-7. 42/3 s.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas (Hudson and Rex). Serialas. Kanada. 2020 m. 2/7 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos. Specialus projektas. Tiesioginė transliacija.
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Premjera. Seselė Beti. Draminis serialas. 2016 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa Underberg, Carolin...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Istorijos perimetrai. Dokumentinis filmas. Rež. Rimas Bružas. 5 d. Žodžio galia. 2018 m.
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2018–2019 m. N-7. 8/9 s.
23:45 Čikagos policija 4 (Chicago P.D.). Kriminalinė drama. JAV. 2016–2017 m. N-7. 4/6 s.
00:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Dokumentinių apybraižų ciklas.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai. Dokumentinis filmas. Rež. Rimas Bružas. 5 d. Žodžio galia. 2018 m. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2018–2019 m. N-7. 8/9 s. (kart.
04:50 Dienos tema (kart.)
05:15 Seselė Beti. Draminis serialas. 2016 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa Underberg, Carolin Walter....

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (172)
07:00 Iš širdies į širdį (173)
07:30 Iš širdies į širdį (174)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (22)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (23)
10:00 Kalnietis (1)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja (60)
12:10 Būrėja (61)
12:50 Būrėja (77)
13:30 Turtuolė varguolė (2)
14:30 Našlaitės (128)
15:30 Laukinis miestas (127)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (62)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė (3)
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nakties įkaitas
00:55 Mirtinas ginklas (11)
01:50 Sukrėtimas
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (22)
04:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (23)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Naujakuriai 3/10s.
05:30 Einšteinas 2/2s. (kart.)
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 2/11s.
06:55 Žuvėliokai 3/44s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 5/93s.
07:55 Viešbutis 3/4s. (kart.)
08:25 Viešbutis 3/5s. (kart.)
09:00 Šviesoforas 2/32s.
09:30 Šviesoforas 2/33s.
10:00 Palaužti sparnai 1051
11:00 Palaužti sparnai 1052
12:00 Tikroji žvaigždė 1/76s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/188s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/189s.
15:00 Simpsonai 9/5s.
15:30 Simpsonai 9/6s.
16:00 TV3 žinios 154
16:25 TV3 orai 154
16:30 TV Pagalba 14/19s.
18:30 TV3 žinios 217
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 217
19:30 Viešbutis 3/6s.
20:00 Viešbutis 3/7s.
20:30 Blogoms merginoms – viskas 1/20s.
21:00 TV3 vakaro žinios 123
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 123
22:00 Dešimt su puse 1/102s.
23:45 Majų baikerių klubas 1/2s.
00:55 Einšteinas 2/3s.
01:50 Legendos 2/5s.
02:40 Imperija 2/2s.
03:30 Imperija 2/3s.
04:20 Majų baikerių klubas 1/2s. (kart.)
05:20 Naujakuriai 3/11s.
05:45 Naujakuriai 3/12s.

| BTV

06:25 CSI. Majamis (21)
07:25 Mano virtuvė geriausia (43)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (20)
09:35 Ekstrasensai tiria (4)
10:35 Kobra 11 (12)
11:35 Greitojo reagavimo būrys (13)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (21)
13:35 Mano virtuvė geriausia (44)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (21)
16:00 Ekstrasensai tiria (5)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (13)
18:30 CSI. Majamis (22)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (14)
20:30 Pričiupom! (8)
21:00 Sukrečiantis skrydis
23:05 Prieš ugnį - ugnimi
01:00 Ekstremalūs išbandymai (16)
01:30 Ekstremalūs išbandymai (17)
01:55 Nusivylusios namų šeimininkės (21)
02:40 Visa menanti (27)
03:25 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau