| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1994–1995 m. N-7. 11/20 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2016–2017 m. N-7. 42/2 s.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas (Hudson and Rex). Serialas. Kanada. 2020 m. 2/6 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos. Specialus projektas. Tiesioginė transliacija.
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2015 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Romų genocido dienai. Premjera. Juodasis paukštis
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2018–2019 m. N-7. 8/8 s.
23:45 Čikagos policija 4 (Chicago P.D.). Kriminalinė drama. JAV. 2016–2017 m. N-7. 4/5 s.
00:30 Stop juosta (su vertimu į gestų k.). Gumos ir avalynės pramonė.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2018–2019 m. N-7. 8/8 s. (kart.
04:50 Dienos tema (kart.)
05:15 Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2015 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa Underberg,...

| LNK

06:30 Iš širdies į širdį (169)
07:00 Iš širdies į širdį (170)
07:30 Iš širdies į širdį (171)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (20)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (21)
10:00 Rosenheimo policija (17)
11:00 Kvailiai šėlsta (7)
11:30 Būrėja (58)
12:10 Būrėja (59)
12:50 Būrėja (76)
13:30 Turtuolė varguolė (1)
14:30 Našlaitės (127)
15:30 Laukinis miestas (126)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (61)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė (2)
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Sukrėtimas
00:55 Mirtinas ginklas (10)
01:50 Taiklus šūvis
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (20)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (21)
05:00 Rosenheimo policija (17)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 2/10s.
06:55 Stičas 1/22s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 5/92s.
07:55 Pasaulis pagal moteris 8/48s. (kart.)
09:00 Šviesoforas 2/30s.
09:30 Šviesoforas 2/31s.
10:00 Palaužti sparnai 1049
11:00 Palaužti sparnai 1050
12:00 Tikroji žvaigždė 1/75s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/185s.
13:40 Parduotas gyvenimas 2/186s.
14:20 Parduotas gyvenimas 2/187s.
15:00 Simpsonai 9/3s.
15:30 Simpsonai 9/4s.
16:00 TV3 žinios 153
16:25 TV3 orai 153
16:30 TV Pagalba 14/23s.
18:30 TV3 žinios 216
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 216
19:30 Viešbutis 3/4s.
20:00 Viešbutis 3/5s.
20:30 Blogoms merginoms – viskas 1/19s.
21:00 TV3 vakaro žinios 122
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 122
22:00 Dešimt su puse 1/101s.
23:45 Majų baikerių klubas 1/1s.
01:10 Einšteinas 2/2s.
02:05 Legendos 2/4s.
02:55 Amerikietiška siaubo istorija 5/12s.
03:50 Imperija 2/1s.
04:40 Naujakuriai 3/9s.
05:05 Naujakuriai 3/10s.
05:30 Einšteinas 2/2s. (kart.)

| BTV

06:25 CSI. Majamis (20)
07:25 Mano virtuvė geriausia (42)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (19)
09:35 Ekstrasensai tiria (3)
10:35 Kobra 11 (11)
11:35 Reali mistika (25)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (20)
13:35 Mano virtuvė geriausia (43)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (20)
16:00 Ekstrasensai tiria (4)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (12)
18:30 CSI. Majamis (21)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (13)
20:30 Pričiupom! (7)
21:00 Prieš ugnį - ugnimi
22:55 Jūrų pėstininkai (13)
23:50 Jūrų pėstininkai (14)
00:45 Narkotikų prekeiviai. Meksika (7)
01:55 Sūnus paklydėlis (6)
02:40 Nusivylusios namų šeimininkės (20)
03:25 Visa menanti (26)
04:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau