| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/126 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1993–1994 m. N-7. 10/22 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 41/9 s.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas (Hudson and Rex). Serialas. Kanada. 2019 m. 3 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Pasaulio teisuoliai. Dokumentinių filmų ciklas. Ved. Dominykas Kubilius. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos. Specialus projektas. Tiesioginė transliacija.
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/127 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“."
21:00 Auksinis protas. Vasara. Ved
22:20 Hobitas: nelaukta kelionė (The Hobbit: An Unexpected Journey). Fantastinis nuotykių filmas. 2012 m. Rež. Peter Jackson. Vaid. Martin Freeman, Ian McKellen, Richard...
01:05 Stivas Džobsas (Steve Jobs). Biografinė drama. 2015 m. Rež. Danny Boyle. Vaid. Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels. Didžioji Britanija, JAV....
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva (kart.)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/127 s. (kart.

| LNK

05:30 Programos pabaiga
06:00 Iš širdies į širdį (109)
06:25 Iš širdies į širdį (110)
06:50 Iš širdies į širdį (111)
07:50 Tomas ir Džeris (188)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
10:00 Rosenheimo policija (21)
11:00 Kvailiai šėlsta (4)
11:30 Būrėja (13)
12:10 Būrėja (14)
12:55 Būrėja (15)
13:30 Turtuolė varguolė (1)
14:30 Našlaitės (107)
15:30 Laukinis miestas (106)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS 5-oji banga
23:15 Pabėgimas iš Los Andželo
01:15 Pačiūžomis į šlovę
02:45 Nepaklūstantis įstatymui
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
05:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Paskutinis iš vyrų 5/22s.
05:30 Kobra 11 21/13s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/13s.
06:40 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/14s.
06:55 Stičas 1/1s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/72s.
07:55 Viešbutis 1/16s. (kart.)
08:25 Viešbutis 1/17s. (kart.)
09:00 Šviesoforas 1/47s.
09:30 Šviesoforas 1/48s.
10:00 Palaužti sparnai 1009
11:00 Palaužti sparnai 1010
12:00 Tikroji žvaigždė 1/55s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/122s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/123s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/124s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/125s.
15:00 Simpsonai 30/6s.
15:30 Simpsonai 30/7s.
16:00 TV3 žinios 132
16:25 TV3 orai 132
16:30 TV Pagalba 14/48s.
18:30 TV3 žinios 185
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 185
19:30 Heraklis
21:15 Galingieji reindžeriai
23:50 Mara
01:45 Alinanti misija (kart.)
03:15 Barbaras. Kario iškilimas (kart.)
04:45 Iš Los Andželo į Vegasą 1/13s.
05:10 Paskutinis iš vyrų 5/17s.
05:35 Paskutinis iš vyrų 5/18s.

| BTV

06:25 CSI. Majamis (1)
07:25 Mano virtuvė geriausia (22)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (35)
09:35 Pėdsakas (83)
10:35 Įteisintas faras (25)
11:35 Paskutinis laivas (7)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (24)
13:35 Mano virtuvė geriausia (23)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (36)
16:00 Pėdsakas (84)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (9)
18:30 CSI. Majamis (2)
19:30 Amerikietiškos imtynės (25)
20:30 Amerikietiškos imtynės (25)
21:30 Absoliutus blogis
23:35 Snaiperis 3
01:20 Kobra 11 (9)
02:10 Ekstremalūs išbandymai (3)
02:35 Ekstremalūs išbandymai (4)
03:00 Nusivylusios namų šeimininkės (24)
03:45 Visa menanti (5)
04:25 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau