| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/125 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1993–1994 m. N-7. 10/21 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 41/8 s.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas (Hudson and Rex). Serialas. Kanada. 2019 m. 2 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos. Specialus projektas. Tiesioginė transliacija.
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/126 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Pasaulio teisuoliai. Dokumentinių filmų ciklas. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-7. 7/7 s.
23:45 Čikagos policija 3 (Chicago P. D.). Kriminalinė drama. JAV. 2015–2016 m. N-7. 3/11 s.
00:30 Laikinosios sostinės fenomenas. Inžinierius Steponas Kairys. Dokumentinis filmas. Rež. Justinas Lingys.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-7. 7/7 s. (kart.
04:45 Laikinosios sostinės fenomenas. Inžinierius Steponas Kairys. Dokumentinis filmas. Rež. Justinas Lingys. (kart.)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/126 s. (kart.

| LNK

05:35 Programos pabaiga
06:20 Iš širdies į širdį (106)
06:50 Iš širdies į širdį (107)
07:20 Iš širdies į širdį (108)
07:50 Tomas ir Džeris (187)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (177)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
10:00 Rosenheimo policija (20)
11:00 Kvailiai šėlsta (3)
11:30 Būrėja (11)
12:10 Būrėja (12)
12:50 Būrėja (60)
13:30 Turtuolė varguolė (20)
14:30 Našlaitės (106)
15:30 Laukinis miestas (105)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (45)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė (1)
21:00 Kvailiai šėlsta (4)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nepaklūstantis įstatymui
00:25 Rivjera (4)
01:25 Miesto teisingumas
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (177)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
04:30 Alchemija. VDU karta
05:00 RETROSPEKTYVA
05:30 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Paskutinis iš vyrų 5/20s.
05:30 Kobra 11 21/12s. (kart.)
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/11s.
06:40 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/12s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/165s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/71s.
07:55 Viešbutis 1/14s. (kart.)
08:25 Viešbutis 1/15s. (kart.)
09:00 Šviesoforas 1/45s.
09:30 Šviesoforas 1/46s.
10:00 Palaužti sparnai 1007
11:00 Palaužti sparnai 1008
12:00 Tikroji žvaigždė 1/54s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/118s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/119s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/120s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/121s.
15:00 Simpsonai 30/4s.
15:30 Simpsonai 30/5s.
16:00 TV3 žinios 131
16:25 TV3 orai 131
16:30 TV Pagalba 14/46s.
18:30 TV3 žinios 184
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 184
19:30 Viešbutis 1/16s.
20:00 Viešbutis 1/17s.
20:30 Blogoms merginoms – viskas 1/4s.
21:00 TV3 vakaro žinios 105
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 105
22:00 Atkeršyti bet kokia kaina
23:55 Skubi pagalba 2/3s.
00:55 Kobra 11 21/13s.
01:50 Rezidentas 2/10s.
02:40 Vieniši tėvai 2/11s.
03:05 Vieniši tėvai 2/12s.
03:30 Skubi pagalba 2/3s.
04:20 Iš Los Andželo į Vegasą 1/15s.
04:45 Paskutinis iš vyrų 5/21s.
05:10 Paskutinis iš vyrų 5/22s.
05:30 Kobra 11 21/13s.

| BTV

06:25 CSI. Majamis (25)
07:25 Mano virtuvė geriausia (21)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (34)
09:35 Pėdsakas (82)
10:35 Įteisintas faras (24)
11:35 Paskutinis laivas (6)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (23)
13:35 Mano virtuvė geriausia (22)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (35)
16:00 Pėdsakas (83)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (8)
18:30 CSI. Majamis (1)
19:30 Paskutinis laivas (7)
20:30 Pričiupom! (4)
21:00 Snaiperis 3
22:50 Gelbėjimo misija
00:35 Kobra 11 (8)
01:30 Ekstremalūs išbandymai (1)
01:55 Ekstremalūs išbandymai (2)
02:20 Nusivylusios namų šeimininkės (23)
03:05 Visa menanti (4)
03:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau