| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/124 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1993–1994 m. N-7. 10/20 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 41/7 s.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas (Hudson and Rex). Serialas. Kanada. 2019 m. 1 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota, kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos. Specialus projektas. Tiesioginė transliacija.
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/125 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-7. 7/6 s.
23:45 Čikagos policija 3 (Chicago P. D.). Kriminalinė drama. JAV. 2015–2016 m. N-7. 3/10 s.
00:30 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką. Ved
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-7. 7/6 s. (kart.
04:45 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką. Ved. Violeta Baublienė ir Aistė Mažutytė. (kart.)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/125 s. (kart.

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:10 Iš širdies į širdį (103)
06:40 Iš širdies į širdį (104)
07:10 Iš širdies į širdį (105)
07:40 Tomas ir Džeris (185)
07:50 Tomas ir Džeris (186)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (175)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (176)
10:00 Rosenheimo policija (19)
11:00 Kvailiai šėlsta (2)
11:30 Būrėja (9)
12:10 Būrėja (10)
12:50 Būrėja (59)
13:30 Turtuolė varguolė (19)
14:30 Našlaitės (105)
15:30 Laukinis miestas (104)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (44)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė (20)
21:00 Kvailiai šėlsta (3)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Miesto teisingumas
00:30 Rivjera (3)
01:30 Belaisvė
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (175)
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (176)
04:50 Rosenheimo policija (19)
05:35 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Kobra 11 21/11s. (kart.)
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/9s.
06:40 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/10s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/164s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/70s.
07:55 Viešbutis 1/12s. (kart.)
08:25 Viešbutis 1/13s. (kart.)
09:00 Šviesoforas 1/43s.
09:30 Šviesoforas 1/44s.
10:00 Palaužti sparnai 1005
11:00 Palaužti sparnai 1006
12:00 Tikroji žvaigždė 1/53s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/114s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/115s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/116s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/117s.
15:00 Simpsonai 30/2s.
15:30 Simpsonai 30/3s.
16:00 TV3 žinios 130
16:25 TV3 orai 130
16:30 TV Pagalba 14/45s.
18:30 TV3 žinios 183
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 183
19:30 Viešbutis 1/14s.
20:00 Viešbutis 1/15s.
20:30 Blogoms merginoms – viskas 1/3s.
21:00 TV3 vakaro žinios 104
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 104
22:00 Deganti žemė
22:25 Vikinglotto 27
22:30 Deganti žemė
23:55 Skubi pagalba 2/2s.
00:50 Kobra 11 21/12s.
01:45 Rezidentas 2/9s.
02:35 Vieniši tėvai 2/9s.
03:00 Vieniši tėvai 2/10s.
03:25 Skubi pagalba 2/2s. (kart.)
04:15 Iš Los Andželo į Vegasą 1/14s.
04:40 Paskutinis iš vyrų 5/19s.
05:05 Paskutinis iš vyrų 5/20s.
05:30 Kobra 11 21/12s. (kart.)

| BTV

06:25 CSI. Majamis (24)
07:25 Mano virtuvė geriausia (20)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (33)
09:35 Pėdsakas (81)
10:35 Įteisintas faras (23)
11:35 Paskutinis laivas (5)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (22)
13:35 Mano virtuvė geriausia (21)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (34)
16:00 Pėdsakas (82)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (7)
18:30 CSI. Majamis (25)
19:30 Paskutinis laivas (6)
20:30 Pričiupom! (3)
21:00 Gelbėjimo misija
22:45 Snaiperis. Palikimas
00:40 Kobra 11 (7)
01:35 Iš visų jėgų (17)
02:00 Iš visų jėgų (18)
02:25 Nusivylusios namų šeimininkės (22)
03:10 Visa menanti (3)
03:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau