| LRT TELEVIZIJA

05:15 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Juozas Tumas-Vaižgantas. Dokumentinis vaidybinis filmas. 2018 m.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1993–1994 m. N-7. 10/19 s.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 41/6 s.
10:35 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2015 m. N-7. 16/12 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos. Specialus projektas. Tiesioginė transliacija.
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/124 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-7. 7/5 s.
23:45 Čikagos policija 3 (Chicago P. D.). Kriminalinė drama. JAV. 2015–2016 m. N-7. 3/9 s.
00:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Dokumentinių apybraižų ciklas.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-7. 7/5 s. (kart.
04:45 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Dokumentinių apybraižų ciklas. (kart.)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/124 s. (kart.

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:10 Iš širdies į širdį (101)
07:10 Iš širdies į širdį (102)
07:40 Tomas ir Džeris (183)
07:50 Tomas ir Džeris (184)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (173)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (174)
10:00 Rosenheimo policija (18)
11:00 Kvailiai šėlsta (1)
11:30 Būrėja (7)
12:10 Būrėja (8)
12:50 Būrėja (58)
13:30 Turtuolė varguolė (18)
14:30 Našlaitės (104)
15:30 Laukinis miestas (103)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (43)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė (19)
21:00 Kvailiai šėlsta (2)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Belaisvė
00:45 Rivjera (2)
01:45 Pavojai gelmėse
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (173)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (174)
05:00 Rosenheimo policija (18)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Kobra 11 21/10s. (kart.)
06:00 Vieniši tėvai 2/4s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/7s.
06:40 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/8s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/163s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/69s.
07:55 Viešbutis 1/10s. (kart.)
08:25 Viešbutis 1/11s. (kart.)
09:00 Šviesoforas 1/41s.
09:30 Šviesoforas 1/42s.
10:00 Palaužti sparnai 1003
11:00 Palaužti sparnai 1004
12:00 Tikroji žvaigždė 1/52s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/111s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/112s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/113s.
15:00 Simpsonai 29/20s.
15:30 Simpsonai 29/21s.
16:00 TV3 žinios 129
16:25 TV3 orai 129
16:30 TV Pagalba 14/44s.
18:30 TV3 žinios 182
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 182
19:30 Viešbutis 1/12s.
20:00 Viešbutis 1/13s.
20:30 Blogoms merginoms – viskas 1/2s.
21:00 TV3 vakaro žinios 103
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 103
22:00 Barbaras. Kario iškilimas
23:40 Skubi pagalba 2/1s.
00:45 Kobra 11 21/11s.
01:35 Rezidentas 2/8s.
02:25 Vieniši tėvai 2/7s.
02:55 Vieniši tėvai 2/8s.
03:20 Skubi pagalba 2/1s. (kart.)
04:10 Iš Los Andželo į Vegasą 1/13s.
04:35 Paskutinis iš vyrų 5/17s.
05:00 Paskutinis iš vyrų 5/18s.
05:25 Kobra 11 21/11s. (kart.)

| BTV

06:25 CSI. Majamis (23)
07:25 Mano virtuvė geriausia (19)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (32)
09:35 Pėdsakas (80)
10:35 Įteisintas faras (22)
11:35 Paskutinis laivas (4)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (21)
13:35 Mano virtuvė geriausia (20)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (33)
16:00 Pėdsakas (81)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (6)
18:30 CSI. Majamis (24)
19:30 Paskutinis laivas (5)
20:30 Pričiupom! (2)
21:00 Snaiperis. Palikimas
23:05 Mano tobulas gangsteris
00:55 Kobra 11 (6)
01:45 Iš visų jėgų (15)
02:10 Iš visų jėgų (16)
02:35 Nusivylusios namų šeimininkės (21)
03:20 Visa menanti (2)
04:05 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau