| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1993–1994 m. N-7. 10/18 s.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113 ). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 41/5 s. HD.
10:35 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2015 m. N-7. 16/11 s. HD.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos. Specialus projektas. Tiesioginė transliacija.
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 LRT ataskaitos diena. Tiesioginė transliacija.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-7. 7/4 s.
23:45 Čikagos policija 3 (Chicago P.D.). Kriminalinė drama. JAV. 2015–2016 m. N-7. 3/8 s. HD.
00:30 Stop juosta (su vertimu į gestų k.). Alaus pramonė.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-7. 7/4 s. (kart.
04:45 Stop juosta (su vertimu į gestų k.). Alaus pramonė. (kart.
05:15 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Juozas Tumas-Vaižgantas. Dokumentinis vaidybinis filmas. 2018 m.

| LNK

06:15 Iš širdies į širdį (99)
06:45 Iš širdies į širdį (100)
07:40 Tomas ir Džeris (181)
07:50 Tomas ir Džeris (182)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (171)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (172)
10:00 Rosenheimo policija (17)
11:00 Atsargiai - moterys! (13)
11:30 Būrėja (5)
12:10 Būrėja (6)
12:50 Būrėja (57)
13:30 Turtuolė varguolė (17)
14:30 Našlaitės (103)
15:30 Laukinis miestas (102)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (42)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė (18)
21:00 Kvailiai šėlsta (1)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Pavojai gelmėse
00:45 Rivjera (1)
01:45 Ties riba į rytojų
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (171)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (172)
05:00 Rosenheimo policija (17)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/5s.
06:40 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/6s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/162s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/68s.
07:55 Pasaulis pagal moteris 8/43s. (kart.)
09:00 Šviesoforas 1/39s.
09:30 Šviesoforas 1/40s.
10:00 Palaužti sparnai 1001
11:00 Palaužti sparnai 1002
12:00 Tikroji žvaigždė 1/51s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/107s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/108s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/109s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/110s.
15:00 Simpsonai 29/18s.
15:30 Simpsonai 29/19s.
16:00 TV3 žinios 128
16:25 TV3 orai 128
16:30 TV Pagalba 14/43s.
18:30 TV3 žinios 181
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 181
19:30 Viešbutis 1/10s.
20:00 Viešbutis 1/11s.
20:30 Blogoms merginoms – viskas 1/1s.
21:00 TV3 vakaro žinios 102
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 102
22:00 Alinanti misija
23:50 Skubi pagalba 1/10s.
00:45 Kobra 11 21/10s.
01:40 Rezidentas 2/7s.
02:30 Vieniši tėvai 2/5s.
02:55 Vieniši tėvai 2/6s.
03:20 Skubi pagalba 1/10s. (kart.)
04:10 Iš Los Andželo į Vegasą 1/12s.
04:35 Paskutinis iš vyrų 5/15s.
05:00 Paskutinis iš vyrų 5/16s.
05:25 Kobra 11 21/10s. (kart.)

| BTV

06:25 Pragaro virtuvė (4)
07:25 Mano virtuvė geriausia (18)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (31)
09:35 Pėdsakas (79)
10:35 Įteisintas faras (21)
11:35 Reali mistika (15)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (20)
13:35 Mano virtuvė geriausia (19)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (32)
16:00 Pėdsakas (80)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (5)
18:30 CSI. Majamis (23)
19:30 Paskutinis laivas (4)
20:30 Pričiupom! (1)
21:00 Mano tobulas gangsteris
22:50 Jūrų pėstininkai (3)
23:45 Jūrų pėstininkai (4)
00:40 Narkotikų prekeiviai. Meksika (2)
01:45 Sūnus paklydėlis (1)
02:30 Kobra 11 (5)
03:20 Nusivylusios namų šeimininkės (20)
04:05 Visa menanti (1)
04:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau