| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/113 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1993–1994 m. N-7. 10/8 s.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/20 s.
10:35 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2015 m. N-7. 16/2 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Pasaulio teisuoliai. Dokumentinių filmų ciklas. Ved. Dominykas Kubilius. (kart.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/114 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“."
21:00 Auksinis protas. Vasara. Ved
22:20 Dingęs pasaulis. Juros periodo parkas (The Lost World: Jurassic Park). Fantastinis filmas. 1997 m. Rež. Steven Spielberg. Vaid. Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete...
00:30 Nepalūžęs (Unbroken). Biografinė drama. 2014 m. Rež. Angelina Jolie. Vaid. Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Miyavi, Garrett Hedlund, Finn Wittrock, Jai Courtney. JAV....
02:40 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
05:00 Šoka Lietuva (kart.)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/114 s. (kart.

| LNK

05:15 Programos pabaiga
06:00 Iš širdies į širdį (73)
06:30 Iš širdies į širdį (74)
07:00 Iš širdies į širdį (75)
07:30 Tomas ir Džeris (151)
07:40 Tomas ir Džeris (152)
07:50 Tomas ir Džeris (153)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (151)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (152)
10:00 Rosenheimo policija (7)
11:00 Atsargiai - moterys! (10)
11:30 Būrėja (112)
12:10 Būrėja (113)
12:50 Būrėja (114)
13:30 Turtuolė varguolė (7)
14:30 Našlaitės (93)
15:30 Laukinis miestas (92)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Nojaus laivas
23:50 Meilužis iš Pietų
01:50 Baltųjų rūmų šturmas
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (151)
04:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (152)
05:25 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Paskutinis žmogus Žemėje 4/18s.
05:35 Rouzvudas 2/17s. (kart.)
06:25 Žmogus voras 1/5s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/151s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/201s.
07:55 Gyvenimo išdaigos 4/15s.
08:25 Gyvenimo išdaigos 4/16s.
09:00 Šviesoforas 1/19s.
09:30 Šviesoforas 1/20s.
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/76s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/77s.
12:00 Tikroji žvaigždė 1/41s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/68s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/69s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/70s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/71s.
15:00 Simpsonai 28/20s.
15:30 Simpsonai 28/21s.
16:00 TV3 žinios 117
16:25 TV3 orai 117
16:30 TV Pagalba 14/31s.
18:30 TV3 žinios 164
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 164
19:30 Madagaskaras 3
21:15 Nepriklausomybės diena. Atgimimas
23:40 Banga žudikė 1/101s.
01:25 Banga žudikė 1/102s.
03:00 Fenikso skrydis
04:55 Paskutinis žmogus Žemėje 4/15s. (kart.)
05:20 Paskutinis žmogus Žemėje 4/16s. (kart.)
05:45 Tai – mes 1/9s.

| BTV

06:25 CSI. Majamis (13)
07:25 Mano virtuvė geriausia (8)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (21)
09:40 Pėdsakas (69)
10:35 Įteisintas faras (11)
11:35 Paskutinis laivas (6)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (10)
13:35 Mano virtuvė geriausia (9)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (22)
16:00 Pėdsakas (70)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (12)
18:30 CSI. Majamis (14)
19:30 Amerikietiškos imtynės (22)
20:30 Amerikietiškos imtynės (22)
21:30 Rokis Balboa
23:35 Sukeisti žudikai
01:15 Kobra 11 (12)
02:05 Iš visų jėgų (23)
02:30 Iš visų jėgų (24)
02:55 Nusivylusios namų šeimininkės (10)
03:40 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau