| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/111 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1993–1994 m. N-7. 10/6 s.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/18 s.
10:35 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/12 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota, kart.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/112 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/11 s.
23:45 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/12 s. (kart.
00:30 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką. Ved
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/11 s. (kart.
04:45 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką. Ved. Violeta Baublienė ir Aistė Mažutytė. (kart.)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/112 s. (kart.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:10 Iš širdies į širdį (69)
06:40 Iš širdies į širdį (70)
07:30 Tomas ir Džeris (145)
07:40 Tomas ir Džeris (146)
07:50 Tomas ir Džeris (147)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (147)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (148)
10:00 Rosenheimo policija (5)
11:00 Atsargiai - moterys! (8)
11:30 Būrėja (108)
12:10 Būrėja (109)
12:50 Būrėja (48)
13:30 Turtuolė varguolė (5)
14:30 Našlaitės (91)
15:30 Laukinis miestas (90)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (33)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė (6)
21:00 Atsargiai - moterys! (15)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Žmogus šešėlis
00:25 Rivjera (3)
01:25 Menas vogti
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (147)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (148)
04:30 Rosenheimo policija (5)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Paskutinis žmogus Žemėje 4/14s.
05:35 Rouzvudas 2/15s. (kart.)
06:25 Žmogus voras 1/3s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/149s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/199s.
07:55 Gyvenimo išdaigos 4/11s.
08:25 Gyvenimo išdaigos 4/12s.
09:00 Šviesoforas 1/15s.
09:30 Šviesoforas 1/16s.
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/72s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/73s.
12:00 Tikroji žvaigždė 1/39s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/60s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/61s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/62s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/63s.
15:00 Simpsonai 28/16s.
15:30 Simpsonai 28/17s.
16:00 TV3 žinios 115
16:25 TV3 orai 115
16:30 TV Pagalba 14/28s.
18:30 TV3 žinios 162
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 162
19:30 Gyvenimo išdaigos 4/13s.
20:00 Gyvenimo išdaigos 4/14s.
20:30 Prakeikti II 8/72s.
21:00 TV3 vakaro žinios 92
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 92
22:00 Fenikso skrydis
22:25 Vikinglotto 24
22:30 Fenikso skrydis
00:20 Skubi pagalba 1/1s.
01:15 X mutantai 2/10s.
02:05 Rouzvudas 2/16s.
02:55 Tėvynė 5/10s.
03:50 Skubi pagalba 1/1s. (kart.)
04:45 Paskutinis žmogus Žemėje 4/15s.
05:10 Paskutinis žmogus Žemėje 4/16s.
05:30 Rouzvudas 2/16s. (kart.)

| BTV

06:25 CSI. Majamis (11)
07:25 Mano virtuvė geriausia (6)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (19)
09:40 Pėdsakas (67)
10:35 Įteisintas faras (9)
11:35 Paskutinis laivas (4)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (8)
13:35 Mano virtuvė geriausia (7)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (20)
16:00 Pėdsakas (68)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (10)
18:30 CSI. Majamis (12)
19:30 Paskutinis laivas (5)
20:30 Pričiupom! (12)
21:00 Mirties traukinys
23:05 Baudėjas
01:20 Kobra 11 (10)
02:15 Iš visų jėgų (19)
02:40 Iš visų jėgų (20)
03:05 Nusivylusios namų šeimininkės (8)
03:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau