| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/103 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1992–1993 m. N-7. 9/20 s.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/10 s.
10:35 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/4 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į gestų k.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/104 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:50 Šindlerio sąrašas (Schindler's List). Karinė drama. 1993 m. Rež. Steven Spielberg. Vaid. Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall....
02:00 Dangus. Dokumentinis filmas. Rež. A. Kuzmickas. 2020 m. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva (kart.)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/104 s. (kart.

| LNK

05:25 RETROSPEKTYVA
05:55 Programos pabaiga
06:00 Iš širdies į širdį (45)
06:30 Iš širdies į širdį (46)
07:00 Iš širdies į širdį (47)
07:30 Tomas ir Džeris (121)
07:40 Tomas ir Džeris (122)
07:50 Tomas ir Džeris (123)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (131)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (132)
10:00 Rosenheimo policija (24)
11:00 Meilė gydo (8)
11:30 Būrėja (89)
12:10 Būrėja (90)
12:50 Būrėja (91)
13:30 Turtuolė varguolė (17)
14:30 Našlaitės (83)
15:30 Laukinis miestas (82)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Paramos koncertas “Gelbėkit vaikus"
22:30 Aviatorius
01:45 Nežinomas
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (131)
04:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (132)
05:05 Rosenheimo policija (24)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Paskutinis žmogus Žemėje 4/2s.
05:35 Rouzvudas 2/9s. (kart.)
06:25 Keršytojų komanda 1/47s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/141s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/191s.
07:55 Farai 13/38s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3307
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/56s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/57s.
12:00 Tikroji žvaigždė 1/31s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/32s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/33s.
15:00 Simpsonai 27/22s.
15:30 Simpsonai 28/1s.
16:00 TV3 žinios 107
16:25 TV3 orai 107
16:30 TV Pagalba 14/186s.
18:30 TV3 žinios 150
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 150
19:30 Lilo ir Stičas
21:10 Insurgentė
23:35 Kryžminė ugnis
01:20 Pragare (kart.)
03:00 Pašalintieji (kart.)
04:30 X mutantai 2/3s. (kart.)
05:15 APB 1/12s. (kart.)

| BTV

07:20 Mano virtuvė geriausia (46)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (11)
09:35 Pėdsakas (59)
10:35 Įteisintas faras (1)
11:35 Paskutinis laivas (11)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (17)
13:35 Mano virtuvė geriausia (47)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (12)
16:00 Pėdsakas (60)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (2)
18:30 CSI. Majamis (4)
19:30 Amerikietiškos imtynės (20)
20:30 Amerikietiškos imtynės (20)
21:30 Rokis 4
23:20 Bėgimas džiunglėse
01:20 Kobra 11 (2)
02:10 Iš visų jėgų (7)
02:35 Iš visų jėgų (8)
03:00 Nusivylusios namų šeimininkės (17)
03:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau