| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/102 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1992–1993 m. N-7. 9/19 s.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/9 s.
10:35 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/3 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į gestų k.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/103 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/4 s.
23:45 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/3 s. (kart.
00:35 Proto džiunglės. Programa apie informacinius karus. Ved
01:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/4 s. (kart.
04:45 Proto džiunglės. Programa apie informacinius karus. Ved. Virginijus Savukynas. (kart.)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/103 s. (kart.

| LNK

05:30 Programos pabaiga
06:00 Iš širdies į širdį (42)
06:30 Iš širdies į širdį (43)
07:00 Iš širdies į širdį (44)
07:30 Tomas ir Džeris (118)
07:40 Tomas ir Džeris (119)
07:50 Tomas ir Džeris (120)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (129)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (130)
10:00 Rosenheimo policija (23)
11:00 Meilė gydo (7)
11:30 Būrėja (87)
12:10 Būrėja (88)
12:50 Būrėja (41)
13:30 Turtuolė varguolė (16)
14:30 Našlaitės (82)
15:30 Laukinis miestas (81)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (26)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Atsargiai - moterys! (8)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nežinomas
00:50 Antrininkas (7)
01:45 Teisingumo ieškotojas
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (129)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (130)
04:55 Alchemija XVI. Mada yra menas
05:25 RETROSPEKTYVA
05:55 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Paskutinis žmogus Žemėje 3/18s.
05:30 Rouzvudas 2/8s. (kart.)
06:25 Keršytojų komanda 1/46s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/140s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/190s.
07:55 Gero vakaro šou 6/35s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3306
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/54s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/55s.
12:00 Tikroji žvaigždė 1/30s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/28s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/29s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/30s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/31s.
15:00 Simpsonai 27/20s.
15:30 Simpsonai 27/21s.
16:00 TV3 žinios 106
16:25 TV3 orai 106
16:30 TV Pagalba 14/185s.
18:30 TV3 žinios 149
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 149
19:30 Farai 13/38s.
20:30 Prakeikti II 8/65s.
21:00 TV3 vakaro žinios 85
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 85
22:00 Pragare
23:55 Kalėjimo bėgliai 1/3s.
00:55 X mutantai 2/3s.
01:45 Rouzvudas 2/9s.
02:35 Tėvynė 5/3s.
03:35 Kalėjimo bėgliai 1/3s. (kart.)
04:20 Grainderis 1/21s.
04:45 Paskutinis žmogus Žemėje 4/1s.
05:10 Paskutinis žmogus Žemėje 4/2s.
05:35 Rouzvudas 2/9s. (kart.)

| BTV

06:20 CSI. Majamis (3)
07:20 Mano virtuvė geriausia (45)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (10)
09:35 Pėdsakas (58)
10:35 Kobra 11 (16)
11:35 Paskutinis laivas (10)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (16)
13:35 Mano virtuvė geriausia (46)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (11)
16:00 Pėdsakas (59)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (1)
19:30 Paskutinis laivas (11)
20:30 Pričiupom! (5)
21:00 Bėgimas džiunglėse
23:05 Mirties apsuptyje 2
00:55 Kobra 11 (1)
02:35 Iš visų jėgų (5)
03:00 Iš visų jėgų (6)
03:25 Nusivylusios namų šeimininkės (16)
04:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau