| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/100 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1992–1993 m. N-7. 9/17 s.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/7 s.
10:35 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/1 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į gestų k.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Premjera. Dangus. Dokumentinis filmas. Rež. A. Kuzmickas. 2020 m.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/2 s.
23:45 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/1 s. (kart.
00:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Dokumentinių apybraižų ciklas.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/2 s. (kart.
04:45 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Dokumentinių apybraižų ciklas. (kart.)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. (kart.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:00 Iš širdies į širdį (36)
06:30 Iš širdies į širdį (37)
07:00 Iš širdies į širdį (38)
07:30 Tomas ir Džeris (112)
07:40 Tomas ir Džeris (113)
07:50 Tomas ir Džeris (114)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (125)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (126)
10:00 Rosenheimo policija (21)
11:00 Meilė gydo (5)
11:30 Būrėja (83)
12:10 Būrėja (84)
12:50 Būrėja (39)
13:30 Turtuolė varguolė (14)
14:30 Našlaitės (80)
15:30 Laukinis miestas (79)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (24)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Atsargiai - moterys! (6)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Bušvikas
00:25 Antrininkas (5)
01:30 Žaibiškas kerštas
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (125)
03:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (126)
04:35 Rosenheimo policija (21)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Paskutinis žmogus Žemėje 3/14s.
05:30 Rouzvudas 2/6s. (kart.)
06:25 Keršytojų komanda 1/44s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/138s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/186s.
07:55 #IšNamų 1/8s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3304
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/50s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/51s.
12:00 Tikroji žvaigždė 1/28s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/21s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/22s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/23s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/24s.
15:00 Simpsonai 27/16s.
15:30 Simpsonai 27/17s.
16:00 TV3 žinios 104
16:25 TV3 orai 104
16:30 TV Pagalba 14/183s.
18:30 TV3 žinios 147
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 147
19:30 Prieš srovę 19/36s.
20:30 Prakeikti II 8/63s.
21:00 TV3 vakaro žinios 83
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 83
22:00 Ginkluotas atsakas
23:50 Kalėjimo bėgliai 1/1s.
00:50 X mutantai 2/1s.
01:40 Rouzvudas 2/7s.
02:30 Tėvynė 5/1s.
03:25 Kalėjimo bėgliai 1/1s. (kart.)
04:15 Grainderis 1/20s.
04:40 Paskutinis žmogus Žemėje 3/15s.
05:05 Paskutinis žmogus Žemėje 3/16s.
05:30 Rouzvudas 2/7s. (kart.)

| BTV

06:25 CSI. Majamis (1)
07:20 Mano virtuvė geriausia (43)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (8)
09:35 Pėdsakas (56)
10:35 Kobra 11 (14)
11:35 Paskutinis laivas (8)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (14)
13:35 Mano virtuvė geriausia (44)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (9)
16:00 Pėdsakas (57)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (15)
18:30 CSI. Majamis (2)
19:30 Paskutinis laivas (9)
20:30 Pričiupom! (3)
21:00 Adjutantas
22:50 Didysis meistras
01:10 Iš visų jėgų (1)
01:35 Iš visų jėgų (2)
02:00 Nusivylusios namų šeimininkės (14)
02:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau