| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1992–1993 m. N-7. 9/16 s.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/6 s.
10:35 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2012–2013 m. N-7. 14/12 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į gestų k.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/100 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/1 s.
23:45 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2012–2013 m. N-7. 14/12 s. (kart.
00:30 Stop juosta (su vertimu į gestų k.). Tekstilės pramonė.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/1 s. (kart.
04:45 Stop juosta (su vertimu į gestų k.). Tekstilės pramonė. (kart.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/100 s. (kart.

| LNK

06:00 Iš širdies į širdį (33)
06:30 Iš širdies į širdį (34)
07:00 Iš širdies į širdį (35)
07:30 Tomas ir Džeris (109)
07:40 Tomas ir Džeris (110)
07:50 Tomas ir Džeris (111)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (123)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (124)
10:00 Rosenheimo policija (20)
11:00 KK2 penktadienis
12:10 Būrėja (82)
12:50 Būrėja (38)
13:30 Turtuolė varguolė (13)
14:30 Našlaitės (79)
15:30 Laukinis miestas (78)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (23)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Atsargiai - moterys! (5)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Žaibiškas kerštas
00:30 Antrininkas (4)
01:35 Šalta dienos šviesa
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (123)
03:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (124)
04:35 Rosenheimo policija (20)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 7/20s.
06:25 Keršytojų komanda 1/43s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/137s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/185s.
07:55 Svajonių sodai 36 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3303
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/48s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/49s.
12:00 Tikroji žvaigždė 1/27s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/18s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/19s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/20s.
15:00 Simpsonai 27/14s.
15:30 Simpsonai 27/15s.
16:00 TV3 žinios 103
16:25 TV3 orai 103
16:30 TV Pagalba 14/182s.
18:30 TV3 žinios 146
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 146
19:30 #IšNamų 1/8s.
20:30 Prakeikti II 8/62s.
21:00 TV3 vakaro žinios 82
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 82
22:00 Pašalintieji
23:50 Kaulai 12/12s.
00:50 APB 1/12s.
01:40 Rouzvudas 2/6s.
02:30 Pasitikėjimas 1/10s.
03:25 Kaulai 12/12s. (kart.)
04:15 Grainderis 1/19s.
04:45 Paskutinis žmogus Žemėje 3/13s.
05:05 Paskutinis žmogus Žemėje 3/14s.
05:30 Rouzvudas 2/6s. (kart.)

| BTV

06:25 CSI. Majamis (21)
07:20 Mano virtuvė geriausia (42)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (7)
09:35 Pėdsakas (55)
10:35 Kobra 11 (13)
11:35 Reali mistika (5)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (13)
13:35 Mano virtuvė geriausia (43)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (8)
16:00 Pėdsakas (56)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (14)
18:30 CSI. Majamis (1)
19:30 Paskutinis laivas (8)
20:30 Pričiupom! (2)
21:00 Didysis meistras
23:25 Tai galėjo nutikti ir tau
01:20 Narkotikų prekeiviai (7)
02:15 Karo vilkai. Likvidatoriai VII (6)
03:05 Nusivylusios namų šeimininkės (13)
03:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau