| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/98 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1992–1993 m. N-7. 9/15 s.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/5 s.
10:35 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2012–2013 m. N-7. 14/11 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į gestų k.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/99 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:50 Negarbingi šunsnukiai (Inglourious Basterds). Veiksmo trileris. 2009 m. Rež. Quentin Tarantino. Vaid. Brad Pitt, Christoph Waltz, Melanie Laurent, Michael Fassbender,...
01:20 Tarp mūsų (Bar Bahar). Drama. 2016 m. Rež. Maysaloun Hamoud. Vaid. Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, Henry Andrawes. Izraelis, Prancūzija. N-14.
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/99 s. (kart.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:00 Iš širdies į širdį (31)
06:30 Iš širdies į širdį (32)
07:30 Tomas ir Džeris (106)
07:40 Tomas ir Džeris (107)
07:50 Tomas ir Džeris (108)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (121)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (122)
10:00 Rosenheimo policija (19)
11:00 Meilė gydo (4)
11:30 Būrėja (79)
12:10 Būrėja (80)
12:50 Būrėja (81)
13:30 Turtuolė varguolė (12)
14:30 Našlaitės (78)
15:30 Laukinis miestas (77)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Hju Glaso legenda
00:00 Išvarymas 2
02:15 Troja
04:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (121)
05:35 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Paskutinis žmogus Žemėje 3/12s.
05:30 Rouzvudas 2/5s. (kart.)
06:25 Keršytojų komanda 1/42s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/136s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/184s.
07:55 Farai 13/37s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3302
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/46s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/47s.
12:00 Tikroji žvaigždė 1/26s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/14s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/15s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/16s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/17s.
15:00 Simpsonai 27/12s.
15:30 Simpsonai 27/13s.
16:00 TV3 žinios 102
16:25 TV3 orai 102
16:30 TV Pagalba 14/181s.
18:30 TV3 žinios 143
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 143
19:30 Kung Fu Panda 3
21:15 Divergentė
00:05 Amitivilio siaubas. Pabudimas
01:45 Londono apgultis
03:20 Peržengta riba
05:00 Paskutinis žmogus Žemėje 3/9s.
05:25 Paskutinis žmogus Žemėje 3/10s.

| BTV

06:25 CSI. Majamis (20)
07:20 Mano virtuvė geriausia (41)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (6)
09:35 Pėdsakas (54)
10:35 Kobra 11 (12)
11:35 Paskutinis laivas (7)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (12)
13:35 Mano virtuvė geriausia (42)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (7)
16:00 Pėdsakas (55)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (13)
18:30 CSI. Majamis (21)
19:30 Amerikietiškos imtynės (19)
20:30 Amerikietiškos imtynės (19)
21:30 Rokis 3
23:35 Mirties angelas
01:05 Nusivylusios namų šeimininkės (12)
01:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau