| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.)
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Proto džiunglės. Programa apie informacinius karus. Ved. Virginijus Savukynas. (kart.)
07:35 Sunkus vaikas (Problem Child)
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pokalbių programa. (kart.)
09:30 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką. Ved. Violeta Baublienė ir Aistė Mažutytė. (kart.)
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Legendiniai megastatiniai (Legendary Megastructures)
12:00 Pasaulio dokumentika. Dramblių belaukiant (Waiting for the Elephants)
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės Arkties gamtos įdomybės (Destination Wild: Wild Arctic)
13:50 Džesika Flečer (Murder, She Wrote)
15:28 Loterija „Keno Loto“."
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Dainuokim kartu! Interaktyvus muzikinis projektas
22:50 Tomo Krauno afera (The Thomas Crown Affair). Romantinė kriminalinė komedija. 1999 m. Rež. John McTiernan. Vaid. Pierce Brosnan, Rene Russo, Denis Leary, Ben Gazzara....
00:40 Liusi (Lucy)
02:05 Federikui Feliniui – 100. Orkestro repeticija (Prova D'Orchestra)
03:20 Pasaulio dokumentika. Dramblių belaukiant (Waiting for the Elephants)
04:10 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
04:40 Sunkus vaikas (Problem Child)

| LNK

05:25 Programos pabaiga
06:45 Tomas ir Džeris (1-6)
07:45 Saugokis meškinų (25)
08:00 Saugokis meškinų (26)
08:05 Ogis ir tarakonai (17)
08:15 Ogis ir tarakonai (18)
08:30 Riterių princesė Nela (28)
09:00 Tomo ir Džerio pasakos (3)
09:30 Beprotiškos melodijos (17)
09:55 KINO PUSRYČIAI Plojus
11:40 Vyrai juodais drabužiais 3
13:45 Dviese mes jėga
15:50 Galaktikos gelbėtojai
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Monstrų ratai
21:35 Būk kietas
23:40 Kobra
01:20 Karalius Artūras. Kalavijo legenda
03:20 Programos pabaiga

| TV3

06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/103s.
07:00 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 26/3s.
07:30 Supermergaitės 2/4s.
07:45 Supermergaitės 2/5s.
08:00 Ilgo plauko istorija 1/24s.
08:30 Virtuvės istorijos 10/31s.
09:00 Gardu Gardu 9/14s.
10:00 Tėvų darželis 1/12s.
10:30 Būk sveikas! 3/14s.
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 7/31s.
11:30 Mano pinigai 1/23s.
12:00 Nauji Džonio Kapahalos nuotykiai
13:55 Sugrįžimas į Nimės salą
15:40 Havajai 5.0 6/8s.
16:45 Ekstrasensų mūšis 19/2s.
18:30 TV3 žinios 95
19:17 TV3 sportas 1
19:22 TV3 orai 95
19:25 Eurojackpot 14
19:30 X Faktorius #IšNamų
22:30 Aukštuomenės klubas
00:15 Kodėl būtent jis?
02:20 Hitmanas. Agentas 47
04:00 Makgaiveris 3/17s.
04:50 Havajai 5.0 6/8s.

| BTV

06:00 Pričiupom! (4)
06:30 Pričiupom! (5)
07:00 Pričiupom! (6)
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (84)
08:30 Pričiupom! (7)
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:00 Varom! (6)
10:30 Didžioji žydrynė (1)
11:35 Negyvenamose salose su Beru Grilsu (4)
12:40 Pragaro viešbutis (5)
13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai (3)
14:35 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (85)
15:30 Nusikaltimų tyrėjai (10)
16:40 Kas žudikas? (15)
17:40 Išmesk mamą iš traukinio
19:30 Lietuvos balsas
21:55 MANO HEROJUS Pranaši pozicija
23:45 AŠTRUS KINAS Legionas
01:35 Absoliutus blogis. Pomirtinis gyvenimas
03:05 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau