| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113 )
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Ieškok manęs Paryžiuje 1 (Find Me in Paris 1/Lena Reve d'etoile 1)
12:30 Aviukas Šonas. Samanotos fermos istorijos (Shaun The Sheep. Mossy Bottom Farm)
12:35 Džeronimas (Geronimo Stilton)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 „Čia kinas“. Kino žurnalas."
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Pasaulio puodai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė (My Brilliant Friend). Draminis serialas. 2018 m. Vaid. Margherita Mazzucco, Elisa Del Genio. Italija, JAV. N-14. 7 s.
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nuostabioji draugė (My Brilliant Friend)
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1430)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1431)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1432)
07:30 Tomas ir Džeris (4)
07:40 Tomas ir Džeris (5)
07:50 Tomas ir Džeris (6)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (52)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (53)
10:00 Rozenheimo policija (22)
11:00 Paveldėtoja 3 (34)
11:50 Monikai reikia meilės (41)
12:20 Būrėja (19)
12:55 Būrėja (10)
13:30 Turtuolė varguolė (18)
14:30 Našlaitės (44)
15:30 Laukinis miestas (43)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (35)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (42)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Patriotų diena
01:10 Diktatorius
02:35 Alchemija XVI. Mada yra menas
03:05 RETROSPEKTYVA
03:35 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Naujakuriai 4/9s.
05:25 Tarp mūsų mergaičių 2/15s. (kart.)
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/408s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/102s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/158s.
07:55 Svajonių sodai 15/28s.
08:55 Meilės sūkuryje 3268
10:00 Nimės sala
11:55 Tarp mūsų mergaičių 2/16s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/340s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/341s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/342s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/343s.
15:00 Simpsonai 24/7s.
15:30 Simpsonai 24/8s.
16:00 TV3 žinios 66
16:25 TV3 orai 66
16:30 TV Pagalba 14/147s.
18:30 TV3 žinios 93
19:27 TV3 orai 93
19:30 Farai 13/30s.
20:30 Prakeikti II 8/34s.
21:00 TV3 vakaro žinios 53
21:57 TV3 orai 53
22:00 Atsakomasis smūgis
23:55 Kaulai 11/6s.
00:55 Makgaiveris 3/17s.
01:45 X mutantai 1/12s.
02:35 Amerikiečiai 4/7s.
03:25 Kaulai 11/6s. (kart.)
04:15 Vaiduoklių ieškotojai 1/12s.
04:40 Naujakuriai 4/10s.
05:05 Naujakuriai 4/11s.
05:25 Tarp mūsų mergaičių 2/16s. (kart.)

| BTV

06:25 CSI. Majamis (11)
07:20 Mano virtuvė geriausia (6)
08:35 Stoties policija (36)
09:35 Pėdsakas (20)
10:35 Kobra 11 (16)
11:35 Paskutinis laivas (2)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (24)
13:35 Mano virtuvė geriausia (7)
14:55 Stoties policija (37)
16:00 Pėdsakas (21)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (17)
18:30 CSI. Majamis (12)
19:30 PREMJERA Paskutinis laivas (3)
20:30 Pričiupom! (7)
21:00 Rydiko kronikos
23:20 Mirtis už gyvybę
01:10 Nusikaltimų miestas (25)
01:35 Nusikaltimų miestas (26)
02:00 Nusivylusios namų šeimininkės (24)
02:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau