| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113 )
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Ieškok manęs Paryžiuje 1 (Find Me in Paris 1/Lena Reve d'etoile 1)
12:30 Aviukas Šonas. Samanotos fermos istorijos (Shaun The Sheep. Mossy Bottom Farm)
12:35 Džeronimas (Geronimo Stilton)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Atspindžiai
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių (Twelve Monkeys)
23:45 Prisikėlimo liudytojai. Lietuvos kankinystės kelias.
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 12 beždžionių (Twelve Monkeys)
04:50 Muzikinis intarpas
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

07:05 Mano gyvenimo šviesa (1427)
07:35 Mano gyvenimo šviesa (1428)
08:05 Mano gyvenimo šviesa (1429)
08:35 Tomas ir Džeris (1)
08:45 Tomas ir Džeris (2)
08:55 Tomas ir Džeris (3)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (50)
10:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (51)
11:00 Rozenheimo policija (21)
12:00 Paveldėtoja 3 (33)
12:50 Monikai reikia meilės (40)
13:20 Būrėja (18)
13:55 Būrėja (9)
14:30 Turtuolė varguolė (17)
15:30 Našlaitės (43)
16:30 Laukinis miestas (42)
17:30 Labas vakaras, Lietuva
18:40 Paveldėtoja 3 (34)
19:30 Žinios
20:20 Sportas
20:27 Orai
20:30 KK2
21:00 Dydžio (r)evoliucija
22:00 Monikai reikia meilės (41)
22:30 Žinios
23:20 Sportas
23:27 Orai
23:30 VAKARO SEANSAS Diktatorius
01:10 Tabula Rasa (4)
02:15 Savas žmogus
04:20 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Naujakuriai 4/7s.
05:30 Tarp mūsų mergaičių 2/14s.
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/407s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/101s. (kart.)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/157s.
07:55 Prieš srovę 19/28s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3267
10:00 Arlo - kalbantis paršelis
11:50 Tarp mūsų mergaičių 2/15s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/336s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/337s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/338s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/339s.
15:00 Simpsonai 24/5s.
15:30 Simpsonai 24/6s.
16:00 TV3 žinios 65
16:25 TV3 orai 65
16:30 TV Pagalba 14/146s.
18:30 TV3 žinios 92
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 92
19:30 Auksiniai svogūnai
22:30 Vienas šūvis. Dvi kulkos
22:45 Vikinglotto 14
22:50 Vienas šūvis. Dvi kulkos
01:00 Makgaiveris 3/16s.
01:50 X mutantai 1/11s.
02:40 Amerikiečiai 4/6s.
03:25 Makgaiveris 3/16s. (kart.)
04:15 Vaiduoklių ieškotojai 1/11s.
04:40 Naujakuriai 4/8s.
05:05 Naujakuriai 4/9s.
05:25 Tarp mūsų mergaičių 2/15s.

| BTV

07:25 CSI. Majamis (10)
08:20 Mano virtuvė geriausia (5)
09:35 Stoties policija (35)
10:35 Pėdsakas (19)
11:35 Kobra 11 (15)
12:35 Paskutinis laivas (1)
13:35 Nusivylusios namų šeimininkės (23)
14:35 Mano virtuvė geriausia (6)
15:55 Stoties policija (36)
17:00 Pėdsakas (20)
18:00 Info diena
18:30 Kobra 11 (16)
19:30 CSI. Majamis (11)
20:30 PREMJERA Paskutinis laivas (2)
21:30 Pričiupom! (6)
22:00 Mirtis už gyvybę
23:50 Kruvini pinigai
01:55 Nusikaltimų miestas (23)
02:20 Nusikaltimų miestas (24)
02:45 Nusivylusios namų šeimininkės (23)
03:30 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau