| LRT TELEVIZIJA

05:30 Panorama.(kart.)
05:52 Sportas. Orai.(kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113)
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Ieškok manęs Paryžiuje 1 (Find Me in Paris 1/Lena Reve d'etoile 1)
12:30 Aviukas Šonas. Samanotos fermos istorijos (Shaun The Sheep. Mossy Bottom Farm)
12:35 Džeronimas (Geronimo Stilton)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 7 Kauno dienos
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Naujasis popiežius (The New Pope). Draminis serialas. 2020 m. Rež. Paolo Sorrentino. Vaid. Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Marilyn Manson. Italija,...
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Svajonių šalis. Lietuva prieš 30 metų ir dabar. Ved. Aurimas Švedas. 1, 2 d.(kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Naujasis popiežius (The New Pope)
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1421)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1422)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1423)
07:35 Pabaisiukas Bansenas (10)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (46)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (47)
10:00 Rozenheimo policija (19)
11:00 KK2 penktadienis
12:20 Būrėja (16)
12:55 Būrėja (7)
13:30 Turtuolė varguolė (15)
14:30 Našlaitės (41)
15:30 Laukinis miestas (40)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (32)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės (39)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Šalutinis efektas
00:40 Tabula Rasa (2)
01:40 Susikaupk
03:20 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/405s.
06:55 Ilgo plauko istorija 1/22s. (kart.)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/155s.
07:55 La Maistas 1/30s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3265
10:00 Karališka drąsa
11:55 Tarp mūsų mergaičių 2/13s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/328s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/329s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/330s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/331s.
15:00 Simpsonai 24/1s.
15:30 Simpsonai 24/2s.
16:00 TV3 žinios 63
16:25 TV3 orai 63
16:30 TV Pagalba 14/144s.
18:30 TV3 žinios 90
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 90
19:30 Visi mes žmonės 3/29s.
20:30 Prakeikti II 8/32s.
21:00 TV3 vakaro žinios 50
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 50
22:00 Hitmanas. Agentas 47
23:55 Kaulai 11/4s.
00:55 Makgaiveris 3/14s.
01:45 X mutantai 1/9s.
02:35 Amerikiečiai 4/4s.
03:25 Kaulai 11/4s. (kart.)
04:15 Vaiduoklių ieškotojai 1/10s.
04:40 Naujakuriai 4/4s.
05:05 Naujakuriai 4/5s.
05:30 Tarp mūsų mergaičių 2/13s. (kart.)

| BTV

06:25 CSI. Majamis (8)
07:20 Mano virtuvė geriausia (3)
08:35 Stoties policija (33)
09:35 Pėdsakas (17)
10:35 Kobra 11 (13)
11:35 Vanity Fair. Visiškai slaptai (2)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (21)
13:35 Mano virtuvė geriausia (4)
14:55 Stoties policija (34)
16:00 Pėdsakas (18)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (14)
18:30 CSI. Majamis (9)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (22)
20:30 Pričiupom! (4)
21:00 Džonas Vikas 2
23:25 Aeon Flux
01:15 Narkotikų prekeiviai (10)
02:10 Antrininkas (9)
03:05 Nusivylusios namų šeimininkės (21)
03:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau