| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 LRT radijo žinios
08:05 Į sveikatą! Programa apie sveiką gyvenimo būdą
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Visi kalba
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė programa vaikams. Ved. Audrius Rakauskas. (subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Mes nugalėjom
12:25 Ištesėtas pažadas: Vilniaus paslaptys
13:20 Daiktų istorijos
14:15 Auksinis protas
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
15:45 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota)
16:35 Pasaulio puodai
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Duokim garo! Muzikinės varžytuvės
19:30 Svajonių šalis
19:55 Svajonių šalis
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. Humoro programa."
21:30 Bloga mergaitė
22:30 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“. Ved. Jurgita Jurkutė ir Martynas Levickis."
00:25 Pasaulio teisuoliai
01:15 Muzikinis intarpas
01:25 Pasaulio Lietuva
02:20 Duokim garo! Muzikinės varžytuvės
03:45 Bloga mergaitė
04:35 Stambiu planu
05:30 Panorama.(kart.)
05:52 Sportas. Orai.(kart.)

| LNK

06:50 Pabaisiukas Bansenas (9)
07:15 Saugokis meškinų (23)
07:30 Saugokis meškinų (24)
07:45 Ogis ir tarakonai (15)
07:55 Ogis ir tarakonai (16)
08:05 Pabaisiukas Bansenas (12)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (2)
09:00 Sveikatos namai
09:55 KINO PUSRYČIAI Šuniški šokiai
11:30 Nacionalinis saugumas
13:20 Mamos eina į trasą
15:25 Išprotėjęs profesorius 2: Klampų šeimynėlė
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
22:05 Susikaupk
00:10 Jūsų nešvankybe
02:05 Slaptas kazino
03:30 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 7/12s.
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/405s.
06:55 Ilgo plauko istorija 1/22s.
07:00 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 26/2s.
07:30 Aladinas 1/178s.
08:00 Ilgo plauko istorija 1/23s.
08:30 Svajonių ūkis 6/28s.
09:00 La Maistas 1/30s.
10:00 Pasaulis pagal moteris 8/30s.
11:00 Svajonių sodai 15/28s.
12:00 Mano mažoji sesutė Mirai
14:00 Arlo - kalbantis paršelis
15:40 Didžiosios vestuvės
17:25 Įrodytas nekaltumas 1/12s.
18:30 TV3 žinios 89
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 89
19:30 Lietuvos talentai. Supervaikai 1/3s.
21:30 Apgaulinga ramybė
23:40 Daktaras Streindžas
01:45 Išlikęs gyvas
03:55 Makgaiveris 3/13s.
04:45 Įrodytas nekaltumas 1/12s.

| BTV

05:45 Programos pabaiga
06:30 „Ultimate Strongman“ pasaulio veteranų galiūnų čempionatas. Belfastas, Šiaurės Airija
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (83)
08:30 Tauro ragas
09:00 „Ultimate Strongman“ pasaulio komandinis galiūnų čempionatas. Notingamas, Jungtinė Karalystė
10:00 Varom! (5)
10:30 Jei statytume šiandien (10)
11:35 Negyvenamose salose su Beru Grilsu (3)
12:40 Pragaro viešbutis (4)
13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai (2)
14:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (84)
15:40 Nusikaltimų tyrėjai (9)
16:55 Ateiviai
19:10 Aeon Flux
21:00 Narkotikų prekeiviai (10)
22:10 Antrininkas (9)
23:20 Sachara
01:40 Paranormalūs reiškiniai 2
03:05 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau