| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.)
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Proto džiunglės. Programa apie informacinius karus. Ved. Virginijus Savukynas. (kart.)
07:30 Bethovenas 2 (Beethoven's 2nd)
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pokalbių programa. (kart.)
09:30 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką. Ved. Violeta Baublienė ir Aistė Mažutytė. (kart.)
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
10:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Legendiniai megastatiniai (Legendary Megastructures)
12:00 Pasaulio dokumentika. Nevaldomi Australijos svetimžemiai (Running Wild)
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Portugalijos laukinės gamtos įdomybės (Wild Portugal)
13:50 Džesika Flečer (Murder, She Wrote)
15:28 Loterija „Keno Loto“."
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Dainuokim kartu! Interaktyvus muzikinis projektas
22:50 Pavogtas pasimatymas (Man Up). Romantinė komedija. 2015 m. Rež. Ben Palmer. Vaid. Lake Bell, Simon Pegg, Olivia Williams, Ophelia Lovibond. Didžioji Britanija,...
00:15 Mes nugalėjom
00:40 Išminties mylėtojas
01:30 Pasaulio dokumentika. Nevaldomi Australijos svetimžemiai (Running Wild)
02:25 „2 Donatai“ – grupė, verta milijono! Koncertas.
04:35 Bethovenas 2 (Beethoven's 2nd)

| LNK

07:00 Pabaisiukas Bansenas (8)
07:30 Saugokis meškinų (21)
07:45 Saugokis meškinų (22)
08:00 Ogis ir tarakonai (13)
08:10 Ogis ir tarakonai (14)
08:20 Žmogus-voras (13)
08:50 Tomo ir Džerio pasakos (1)
09:20 Beprotiškos melodijos (16)
09:45 KINO PUSRYČIAI Didžioji kriaušė ir magiška jos kelionė
11:30 PREMJERA Nauja diena
13:35 Iš kur tu žinai?
16:00 Išprotėjęs profesorius
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Batuotas katinas Pūkis
21:15 Slaptas kazino
23:05 Smagus pasivažinėjimas
01:00 Užkratas
02:55 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Tarp mūsų mergaičių 2/12s.
06:30 Aladinas 1/176s.
07:00 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 26/1s.
07:30 Aladinas 1/177s.
08:00 Ilgo plauko istorija 1/22s.
08:30 Virtuvės istorijos 10/30s.
09:00 Gardu Gardu 9/13s.
10:00 Tėvų darželis 1/11s.
10:30 Būk sveikas! 3/13s.
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 7/30s.
11:30 Mano pinigai 1/22s.
12:00 Gerasis dinozauras
13:50 Nimės sala
15:45 Simpsonai 29/19s.
16:20 Ekstrasensų mūšis 19/1s.
18:30 TV3 žinios 88
19:17 TV3 sportas 1
19:22 TV3 orai 88
19:25 Eurojackpot 13
19:30 M.A.M.A. #IšNamų
22:30 Diena, kai aš sugrįšiu
00:35 Juodoji auklės knygelė
02:05 8 jūrų laivyno būrys. Už priešo linijos (kart.)
04:00 Makgaiveris 3/12s. (kart.)

| BTV

06:00 Pričiupom! (20)
06:30 Pričiupom! (1)
07:00 Pričiupom! (2)
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (82)
08:30 Pričiupom! (3)
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! (4)
10:30 Jei statytume šiandien (9)
11:35 Negyvenamose salose su Beru Grilsu (2)
12:40 Pragaro viešbutis (3)
13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai (1)
14:35 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (83)
15:30 Nusikaltimų tyrėjai (8)
16:35 Kas žudikas? (14)
17:40 Lėktuvai, traukiniai ir automobiliai
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai
22:20 MANO HEROJUS Sachara
00:45 AŠTRUS KINAS Paranormalūs reiškiniai 2
02:15 Absoliutus blogis. Išnykimas
05:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau