| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113)
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota, kart.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Stop juosta
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Visi kalba
19:00 Ypatingasis popiežiaus Pranciškaus palaiminimas Urbi et Orbi
19:45 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Auksinis protas
22:50 Kuždesių sala (Shutter Island). Psichologinis trileris. 2010 m. Rež. Martin Scorsese. Vaid. Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams. JAV....
01:05 Iš toli (Desde alla)
02:35 Mes nugalėjom
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
04:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1418)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1419)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1420)
07:35 Pabaisiukas Bansenas (9)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (44)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (45)
10:00 Rozenheimo policija (18)
11:00 Paveldėtoja 3 (31)
11:50 Monikai reikia meilės (38)
12:20 Būrėja (14)
12:55 Būrėja (15)
13:30 Turtuolė varguolė (14)
14:30 Našlaitės (40)
15:30 Laukinis miestas (39)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Užkratas
23:10 Ugnies siena
01:15 Nenormalūs
02:55 Nerve. Drąsos žaidimas
04:25 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Tarp mūsų mergaičių 2/11s.
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/404s.
06:55 Ilgo plauko istorija 1/21s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/154s.
07:55 Farai 13/29s.
08:55 Meilės sūkuryje 3264
10:00 Keista magija
11:55 Tarp mūsų mergaičių 2/12s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/324s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/325s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/326s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/327s.
15:00 Simpsonai 23/21s.
15:30 Simpsonai 23/22s.
16:00 TV3 žinios 62
16:25 TV3 orai 62
16:30 TV Pagalba 14/143s.
17:55 Namų idėja su IKEA 3/6s.
18:30 TV3 žinios 87
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 87
19:30 Karališka drąsa
21:15 Daktaras Streindžas
23:40 Motinos nuojauta
01:25 Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas (kart.)
02:50 Juodas vanduo (kart.)
04:45 Naujakuriai 4/2s.
05:05 Tarp mūsų mergaičių 2/12s.

| BTV

06:20 CSI. Majamis (7)
07:15 Mano virtuvė geriausia (2)
08:35 Stoties policija (32)
09:35 Pėdsakas (16)
10:35 Kobra 11 (12)
11:35 Greitojo reagavimo būrys (21)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (20)
13:35 Mano virtuvė geriausia (3)
14:55 Stoties policija (33)
16:00 Pėdsakas (17)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (13)
18:30 CSI. Majamis (8)
19:30 Amerikietiškos imtynės (11)
20:30 Amerikietiškos imtynės (11)
21:30 Absoliutus blogis. Išnykimas
23:20 Nėra kur bėgti
01:15 Nusikaltimų miestas (19)
01:40 Nusikaltimų miestas (20)
02:05 Nusivylusios namų šeimininkės (20)
02:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau