| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/39 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/3 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/23 s.
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/8 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/40 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 3 (The Last Kingdom 3). Istorinis serialas. 2018 m. Vaid. Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Ian Hart. Didžioji Britanija. N-14. 3/2...
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/8 s. (kart.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Paskutinė karalystė 3 (The Last Kingdom 3). Istorinis serialas. 2018 m. Vaid. Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Ian Hart. Didžioji Britanija. N-14. 3/2 s. (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/40 s. (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1352)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1353)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1354)
07:35 Ponas Bynas (10)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (199)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (1)
10:00 Rozenheimo policija (27)
11:00 Paveldėtoja 3 (13)
11:50 Monikai reikia meilės (20)
12:20 Būrėja (118)
12:55 Būrėja (118)
13:30 Tik tu ir aš (107)
14:00 Tik tu ir aš (108)
14:30 Našlaitės (18)
15:30 Laukinis miestas (17)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (14)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės (21)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Keršto valanda
00:05 Juodasis sąrašas (6)
00:55 Kontrabanda
02:40 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Naujakuriai 2/13s.
05:25 Tarp mūsų mergaičių 1/109s. (kart.)
06:25 Keršytojų komanda 1/13s.
06:55 Supermergaitės 1/1s.
07:10 Supermergaitės 1/2s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 7/717s.
07:55 Svajonių sodai 23 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3242
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/113s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/114s.
12:00 Tarp mūsų mergaičių 1/110s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/236s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/237s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/238s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/239s.
15:00 Simpsonai 9/24s.
15:30 Simpsonai 9/25s.
16:00 TV3 žinios 39
16:25 TV3 orai 39
16:30 TV Pagalba 14/121s.
18:30 TV3 žinios 56
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 56
19:30 Prieš srovę 19/23s.
20:30 Prakeikti II 14
21:00 TV3 vakaro žinios 31
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 31
22:00 Saugus prieglobstis
00:20 "Majų" baikerių klubas 2/7s.
01:30 Makgaiveris 2/18s.
02:20 Greislendas 3/3s.
03:10 Amerikietiška siaubo istorija 5/7s.
04:00 "Majų" baikerių klubas 2/7s. (kart.)
05:00 Naujakuriai 2/14s.
05:25 Tarp mūsų mergaičių 1/110s. (kart.)

| BTV

07:00 CSI. Majamis (11)
07:55 Mano virtuvė geriausia (13)
08:55 Stoties policija (10)
09:55 Paskutinis faras (46)
10:50 Gelbėtojai - 112 (107)
11:20 Gelbėtojai - 112 (108)
11:50 Greitojo reagavimo būrys (3)
12:50 Nusivylusios namų šeimininkės (21)
13:50 Mano virtuvė geriausia (14)
14:55 Stoties policija (11)
16:00 Paskutinis faras (47)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (109)
18:00 Gelbėtojai - 112 (110)
18:30 CSI. Majamis (12)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (4)
20:30 Pričiupom! (6)
21:00 Karo menas
23:25 Pabėgimo planas
01:30 Nusikaltimų miestas (9)
02:00 Nusikaltimų miestas (10)
02:25 Nusivylusios namų šeimininkės (21)
03:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau