| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/2 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/22 s.
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/7 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/39 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Naujasis popiežius (The New Pope). Draminis serialas. 2020 m. Rež. Paolo Sorrentino. Vaid. Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Marilyn Manson. Italija,...
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/7 s. (kart.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Naujasis popiežius (The New Pope). Draminis serialas. 2020 m. Rež. Paolo Sorrentino. Vaid. Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Marilyn Manson. Italija,...
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/39 s. (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1349)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1350)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1351)
07:35 Ponas Bynas (9)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (197)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (198)
10:00 Rozenheimo policija (26)
11:00 KK2 penktadienis
12:20 Būrėja (117)
12:55 Būrėja (117)
13:30 Tik tu ir aš (105)
14:00 Tik tu ir aš (106)
14:30 Našlaitės (17)
15:30 Laukinis miestas (16)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (13)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės (20)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Kontrabanda
00:45 Juodasis sąrašas (5)
01:35 Ilgas Bilio Lino pasivaikščiojimas
03:25 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 7/7s.
06:25 Keršytojų komanda 1/12s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/26s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 7/716s.
07:55 La Maistas 1/25s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3241
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/111s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/112s.
12:00 Tarp mūsų mergaičių 1/109s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/232s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/233s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/234s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/235s.
15:00 Simpsonai 9/22s.
15:30 Simpsonai 9/23s.
16:00 TV3 žinios 38
16:25 TV3 orai 38
16:30 TV Pagalba 14/120s.
18:30 TV3 žinios 55
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 55
19:30 Europos vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Čekija
21:30 TV3 vakaro žinios 30
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 30
22:00 Pagrobti vaikai
23:55 "Majų" baikerių klubas 2/6s.
01:05 Makgaiveris 2/17s.
01:50 Greislendas 3/2s.
02:40 Amerikietiška siaubo istorija 5/6s.
03:40 "Majų" baikerių klubas 2/6s. (kart.)
04:40 Naujakuriai 2/12s.
05:05 Naujakuriai 2/13s.
05:25 Tarp mūsų mergaičių 1/109s. (kart.)

| BTV

06:30 CSI. Majamis (10)
07:25 Mano virtuvė geriausia (12)
08:55 Stoties policija (9)
09:55 Paskutinis faras (45)
10:50 Gelbėtojai - 112 (105)
11:20 Gelbėtojai - 112 (106)
11:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai (4)
12:50 Nusivylusios namų šeimininkės (20)
13:50 Mano virtuvė geriausia (13)
14:55 Stoties policija (10)
16:00 Paskutinis faras (46)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (107)
18:00 Gelbėtojai - 112 (108)
18:30 CSI. Majamis (11)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (3)
20:30 Pričiupom! (5)
21:00 Pabėgimo planas
23:15 Bėgliai
01:05 Nusikaltimų miestas (7)
01:35 Nusikaltimų miestas (8)
02:00 Narkotikų prekeiviai (5)
02:55 Antrininkas (4)
03:50 Nusivylusios namų šeimininkės (20)
04:35 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau