| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/37 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 11 (Law and Order 11). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/1 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37 (Soko 5113 37/Soko Munchen 37). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/21 s.
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/6 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota, kart.)
13:00 Nepažintas meras. Realybės dokumentika. Ved. Edvardas Kubilius. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/38 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
23:00 Purpurinė kalva (Crimson Peak). Fantastinis siaubo filmas. 2015 m. Rež. Guillermo del Toro. Vaid. Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain, Charlie Hunnam....
01:00 Visą ilgą naktį (All Night Long). Romantinė komedija. 1981 m. Rež. Jean-Claude Tramont. Vaid. Gene Hackman, Barbra Streisand, Diane Ladd, Dennis Quaid. JAV. N-14....
02:25 Euromaxx. Ved. Ugnė Siparė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/38 s. (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1346)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1347)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1348)
07:35 Ponas Bynas (8)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (195)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (196)
10:00 Rozenheimo policija (25)
11:00 Paveldėtoja 3 (12)
11:50 Monikai reikia meilės (19)
12:20 Būrėja (115)
12:55 Būrėja (116)
13:30 Tik tu ir aš (103)
14:00 Tik tu ir aš (104)
14:30 Našlaitės (16)
15:30 Laukinis miestas (15)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Teisingumo lyga
23:20 Akivaizdus ir tikras pavojus
02:00 Pagrobimas
03:35 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Naujakuriai 2/11s.
05:35 Tarp mūsų mergaičių 1/107s.
06:25 Keršytojų komanda 1/11s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/25s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 7/715s.
07:55 Farai 13/24s.
08:55 Meilės sūkuryje 3240
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/109s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/110s.
12:00 Tarp mūsų mergaičių 1/108s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/228s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/229s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/230s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/231s.
15:00 Simpsonai 9/20s.
15:30 Simpsonai 9/21s.
16:00 TV3 žinios 37
16:25 TV3 orai 37
16:30 TV Pagalba 14/119s.
17:55 Namų idėja su IKEA 3/1s.
18:30 TV3 žinios 52
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 52
19:30 Ilgo plauko istorija
21:30 EuroBasket Qualifiers 2021 2
23:30 Persekiotoja už objektyvo
01:15 Teta Helena
03:20 Dredas
05:00 Makgaiveris 2/15s.
05:45 Naujakuriai 2/11s.

| BTV

06:45 CSI. Majamis (9)
07:40 Mano virtuvė geriausia (11)
08:40 Stoties policija (8)
09:40 Paskutinis faras (44)
10:35 Gelbėtojai - 112 (103)
11:05 Gelbėtojai - 112 (104)
11:35 Greitojo reagavimo būrys (2)
12:30 Nusivylusios namų šeimininkės (19)
13:25 Mano virtuvė geriausia (12)
14:55 Stoties policija (9)
16:00 Paskutinis faras (45)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (105)
18:00 Gelbėtojai - 112 (106)
18:30 CSI. Majamis (10)
19:30 Amerikietiškos imtynės (6)
20:30 Amerikietiškos imtynės (6)
21:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis
23:35 Prezidento patikėtinis
01:20 Nusikaltimų miestas (5)
01:45 Nusikaltimų miestas (6)
02:10 Nusivylusios namų šeimininkės (19)
02:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau