| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/36 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 (Law and Order 10). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/24 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37 (Soko 5113 37/Soko Munchen 37). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/20 s.
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/5 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/37 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė (My Brilliant Friend). Draminis serialas. 2018 m. Vaid. Margherita Mazzucco, Elisa Del Genio. Italija, JAV. N-14. 1 s.
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/5 s. (kart.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved. Lavija Šurnaitė ir Algis Ramanauskas. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nuostabioji draugė (My Brilliant Friend). Draminis serialas. 2018 m. Vaid. Margherita Mazzucco, Elisa Del Genio. Italija, JAV. N-14. 1 s. (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/37 s. (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1343)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1344)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1345)
07:35 Ponas Bynas (7)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (193)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (194)
10:00 Rozenheimo policija (24)
11:00 Paveldėtoja 3 (11)
11:50 Monikai reikia meilės (18)
12:20 Būrėja (114)
12:55 Būrėja (116)
13:30 Tik tu ir aš (101)
14:00 Tik tu ir aš (102)
14:30 Našlaitės (15)
15:30 Laukinis miestas (14)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (12)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (19)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pagrobimas
00:25 Juodasis sąrašas (4)
01:15 Vyras su krepšiu
03:05 Alchemija XVII. Niekam nežinomas menininkas
03:35 RETROSPEKTYVA
04:00 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Naujakuriai 2/9s.
05:30 Tarp mūsų mergaičių 1/106s.
06:25 Keršytojų komanda 1/10s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/24s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 7/714s.
07:55 Gero vakaro šou 6/23s.
08:55 Meilės sūkuryje 3239
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/107s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/108s.
12:00 Tarp mūsų mergaičių 1/107s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/224s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/225s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/226s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/227s.
15:00 Simpsonai 9/18s.
15:30 Simpsonai 9/19s.
16:00 TV3 žinios 36
16:25 TV3 orai 36
16:30 TV Pagalba 14/118s.
18:30 TV3 žinios 51
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 51
19:30 Farai 13/24s.
20:30 Prakeikti II 8/13s.
21:00 TV3 vakaro žinios 29
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 29
22:00 Kikboksininkas
00:00 Majų baikerių klubas 2/5s.
01:15 Makgaiveris 2/16s.
02:05 Greislendas 3/1s.
02:50 Amerikietiška siaubo istorija 5/5s.
03:45 Majų baikerių klubas 2/5s.
04:50 Naujakuriai 2/10s.
05:10 Naujakuriai 2/11s.
05:35 Tarp mūsų mergaičių 1/107s.

| BTV

07:00 CSI. Majamis (8)
07:55 Mano virtuvė geriausia (10)
08:55 Stoties policija (7)
09:55 Paskutinis faras (43)
10:50 Gelbėtojai - 112 (101)
11:20 Gelbėtojai - 112 (102)
11:50 Greitojo reagavimo būrys (1)
12:50 Nusivylusios namų šeimininkės (18)
13:50 Mano virtuvė geriausia (11)
14:55 Stoties policija (8)
16:00 Paskutinis faras (44)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (103)
18:00 Gelbėtojai - 112 (104)
18:30 CSI. Majamis (9)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (2)
20:30 Pričiupom! (4)
21:00 Prezidento patikėtinis
22:55 Reindžeriai
00:50 Nusikaltimų miestas (3)
01:20 Nusikaltimų miestas (4)
01:45 Nusivylusios namų šeimininkės (18)
02:30 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau