| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/35 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 (Law and Order 10). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/23 s.
10:00 Rinkimai ir LRT. Diskusija su visuomene. Moderuoja Rita Miliūtė. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/36 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nepažintas meras. Realybės dokumentika. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 4 (12 Monkeys 4). Fantastinis veiksmo serialas. 2018 m. Vaid. Aaron Stanford, Amanda Schull. JAV. N-14. 4/1 s.
23:45 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
00:00 Kelionės namo. Dokumentinis filmas. Rež. Ramunė Rakauskaitė. 2018 m. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 12 beždžionių 4 (12 Monkeys 4). Fantastinis veiksmo serialas. 2018 m. Vaid. Aaron Stanford, Amanda Schull. JAV. N-14. 4/1 s. (kart.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/36 s. (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1340)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1341)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1342)
07:35 Ponas Bynas (6)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (191)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (192)
10:00 Rozenheimo policija (23)
11:00 Paveldėtoja 3 (10)
11:50 Monikai reikia meilės (17)
12:20 Būrėja (113)
12:55 Būrėja (115)
13:30 Tik tu ir aš (100)
14:30 Našlaitės (14)
15:30 Laukinis miestas (13)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (11)
18:30 Žinios
19:15 Sportas
19:22 Orai
19:25 KK2 vaikai
19:30 KK2
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai Madagaskare
21:00 Monikai reikia meilės (18)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Vyras su krepšiu
00:40 Juodasis sąrašas (3)
01:30 MS1. Kalėjimo griūtis
03:05 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Tarp mūsų mergaičių 1/105s.
06:25 Keršytojų komanda 1/9s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/23s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 7/713s.
07:55 Prieš srovę 19/22s.
08:55 Meilės sūkuryje 3238
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/105s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/106s.
12:00 Tarp mūsų mergaičių 1/106s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/220s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/221s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/222s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/223s.
15:00 Simpsonai 9/16s.
15:30 Simpsonai 9/17s.
16:00 TV3 žinios 35
16:25 TV3 orai 35
16:30 TV Pagalba 14/117s.
18:30 TV3 žinios 50
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 50
19:30 Gero vakaro šou 6/23s.
20:30 Prakeikti II 8/12s.
21:00 TV3 vakaro žinios 28
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 28
22:00 Dredas
22:25 Vikinglotto 8
22:30 Dredas
23:55 Majų baikerių klubas 2/4s.
01:05 Makgaiveris 2/15s.
02:00 Legendos 2/10s.
02:50 Amerikietiška siaubo istorija 5/4s.
03:45 Majų baikerių klubas 2/4s.
04:45 Naujakuriai 2/8s.
05:10 Naujakuriai 2/9s.
05:30 Tarp mūsų mergaičių 1/106s.

| BTV

07:00 CSI. Majamis (7)
07:55 Mano virtuvė geriausia (9)
08:55 Stoties policija (6)
09:55 Paskutinis faras (42)
10:50 Gelbėtojai - 112 (99)
11:20 Gelbėtojai - 112 (100)
11:50 Jūrų pėstininkai (22)
12:50 Nusivylusios namų šeimininkės (17)
13:50 Mano virtuvė geriausia (10)
14:55 Stoties policija (7)
16:00 Paskutinis faras (43)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (101)
18:00 Gelbėtojai - 112 (102)
18:30 CSI. Majamis (8)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (1)
20:30 Pričiupom! (3)
21:00 Reindžeriai
23:05 Deganti žemė
00:50 Nusikaltimų miestas (1)
01:20 Nusikaltimų miestas (2)
01:45 Nusivylusios namų šeimininkės (17)
02:30 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau