| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/34 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 (Law and Order 10). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/22 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37 (Soko 5113 37/Soko Munchen 37). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/19 s.
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/4 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/35 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 3 (The Last Kingdom 3). Istorinis serialas. 2018 m. Vaid. Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Ian Hart. Didžioji Britanija. N-14. 3/1...
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/4 s. (kart.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Paskutinė karalystė 3 (The Last Kingdom 3). Istorinis serialas. 2018 m. Vaid. Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Ian Hart. Didžioji Britanija. N-14. 3/1 s. (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/35 s. (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1337)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1338)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1339)
07:35 Ponas Bynas (5)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (189)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (190)
10:00 Rozenheimo policija (22)
11:00 Paveldėtoja 3 (9)
11:50 Monikai reikia meilės (16)
12:20 Būrėja (111)
12:55 Būrėja (112)
13:25 Būrėja (114)
14:00 Tik tu ir aš (99)
14:30 Našlaitės (13)
15:30 Laukinis miestas (12)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (10)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės (17)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS MS1. Kalėjimo griūtis
00:25 Juodasis sąrašas (2)
01:15 Žaliasis žibintas
03:05 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Naujakuriai 2/5s.
05:30 Tarp mūsų mergaičių 1/104s.
06:25 Keršytojų komanda 1/8s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/22s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 7/712s.
07:55 Visi mes žmonės 3/24s.
08:55 Meilės sūkuryje 3237
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/103s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/104s.
12:00 Tarp mūsų mergaičių 1/105s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/216s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/217s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/218s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/219s.
15:00 Simpsonai 9/14s.
15:30 Simpsonai 9/15s.
16:00 TV3 žinios 34
16:25 TV3 orai 34
16:30 TV Pagalba 14/116s.
18:30 TV3 žinios 49
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 49
19:30 Prieš srovę 19/22s.
20:30 Prakeikti II 8/11s.
21:00 TV3 vakaro žinios 27
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 27
22:00 Teta Helena
00:20 Majų baikerių klubas 2/3s.
01:30 Legendos 2/9s.
02:20 Amerikietiška siaubo istorija 5/3s.
03:20 Majų baikerių klubas 2/3s.
04:20 Naujakuriai 2/6s.
04:45 Naujakuriai 2/7s.
05:10 Tarp mūsų mergaičių 1/105s.

| BTV

07:00 CSI. Majamis (6)
07:55 Mano virtuvė geriausia (8)
08:55 Stoties policija (5)
09:55 Paskutinis faras (41)
10:50 Gelbėtojai - 112 (97)
11:20 Gelbėtojai - 112 (98)
11:50 Jūrų pėstininkai (21)
12:50 Nusivylusios namų šeimininkės (16)
13:50 Mano virtuvė geriausia (9)
14:55 Stoties policija (6)
16:00 Paskutinis faras (42)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (99)
18:00 Gelbėtojai - 112 (100)
18:30 CSI. Majamis (7)
19:30 Jūrų pėstininkai (22)
20:30 Pričiupom! (2)
21:00 Deganti žemė
22:50 Pragaro vaikis
01:05 Didžiojo sprogimo teorija (23)
01:25 Didžiojo sprogimo teorija (24)
01:45 Nusivylusios namų šeimininkės (16)
02:30 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau