| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/32 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 (Law and Order 10). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/20 s. HD.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37 (Soko 5113 37/Soko Munchen 37). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/17 s. HD.
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/2 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota, kart.)
13:00 Nepažintas meras. Realybės dokumentika. Ved. Edvardas Kubilius. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/33 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:50 Dangoraižio apiplėšimas (Tower Heist). Veiksmo komedija. JAV. 2011 m. N-14. Rež. Brett Ratner. HD.
00:35 Giliam dugne (The Underneath). Trileris. JAV. 1995 m. N-14. Rež. Steven Soderbergh. HD.
02:10 Rimas. Dokumentinis filmas. Rež. Algirdas Tarvydas. 2019 m. (kart.)
02:45 Po pamokų. Apie mus supantį pasaulį – suprantamai ir žaismingai. Ved. prof. Mikas Vengris. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/33 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1331)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1332)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1333)
07:35 Ponas Bynas (3)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (185)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (186)
10:00 Rozenheimo policija (20)
11:00 Paveldėtoja 3 (8)
11:50 Monikai reikia meilės (15)
12:20 Būrėja (108)
12:55 Būrėja (109)
13:30 Tik tu ir aš (95)
14:00 Tik tu ir aš (96)
14:30 Našlaitės (11)
15:30 Laukinis miestas (10)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Laiko ribos
22:50 Vingiuotas kelias namo
00:45 Naujoji karta Z
02:40 Lūžio taškas
04:20 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Naujakuriai 2/3s.
05:35 Tarp mūsų mergaičių 1/102s.
06:25 Keršytojų komanda 1/6s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/20s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 7/710s.
07:55 Farai 13/23s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3235
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/99s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/100s.
12:00 Tarp mūsų mergaičių 1/103s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/208s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/209s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/210s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/211s.
15:00 Simpsonai 9/10s.
15:30 Simpsonai 9/11s.
16:00 TV3 žinios 32
16:25 TV3 orai 32
16:30 TV Pagalba 14/114s.
18:30 TV3 žinios 45
19:27 TV3 orai 45
19:30 Dama ir valkata
21:05 Mažoji Italija
23:15 Brangusis Džonai
01:25 12 galimybių 3. Padėtis be išeities (kart.)
02:55 Lūšnynų milijonierius (kart.)
05:05 Makgaiveris 2/13s.
05:50 Atsargiai! Merginos 5/23s.

| BTV

06:55 CSI. Majamis (4)
07:50 Mano virtuvė geriausia (6)
08:50 Stoties policija (3)
09:50 Paskutinis faras (39)
10:50 Gelbėtojai - 112 (93)
11:20 Gelbėtojai - 112 (94)
11:50 Jūrų pėstininkai (20)
12:50 Nusivylusios namų šeimininkės (14)
13:50 Mano virtuvė geriausia (7)
14:55 Stoties policija (4)
16:00 Paskutinis faras (40)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (95)
18:00 Gelbėtojai - 112 (96)
18:30 CSI. Majamis (5)
19:30 Amerikietiškos imtynės (5)
20:30 Amerikietiškos imtynės (5)
21:30 Trigubas X
23:50 Roninas
02:00 Didžiojo sprogimo teorija (19)
02:20 Didžiojo sprogimo teorija (20)
02:40 Nusivylusios namų šeimininkės (14)
03:25 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau