| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/31 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 (Law and Order 10). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/19 s. HD.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37 (Soko 5113 37/Soko Munchen 37). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/16 s. HD.
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/1 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų įteikimo iškilmės. Tiesioginė transliacija iš Prezidentūros. (su vertimu į gestų k.)
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/32 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Gyvenk be skolų. Socialinė-ekonominė programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Ištikimybė (Allegiance). Serialas, trileris. JAV. 2015 m. N-14. 13 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/1 s. (kart.
00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas. Rež. Mykolas Vildžiūnas. 45 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ištikimybė (Allegiance). Serialas, trileris. JAV. 2015 m. N-14. 13 s. HD (kart.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/32 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1328)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1329)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1330)
07:35 Ponas Bynas (2)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (183)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (184)
10:00 Rozenheimo policija (19)
11:00 Paveldėtoja 3 (7)
11:50 Monikai reikia meilės (14)
12:20 Būrėja (107)
12:55 Būrėja (112)
13:30 Tik tu ir aš (93)
14:00 Tik tu ir aš (94)
14:30 Našlaitės (10)
15:30 Laukinis miestas (9)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (8)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (15)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Lūžio taškas
00:40 Akloji zona (22)
01:30 Pasaulinis karas Z
03:25 Alchemija XVI. Mada yra menas
03:55 RETROSPEKTYVA
04:25 Programos pabaiga

| TV3

05:30 Tarp mūsų mergaičių 1/101s.
06:25 Keršytojų komanda 1/5s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/19s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 7/709s.
07:55 Gero vakaro šou 6/22s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3234
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/97s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/98s.
12:00 Tarp mūsų mergaičių 1/102s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/204s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/205s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/206s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/207s.
15:00 Simpsonai 9/8s.
15:30 Simpsonai 9/9s.
16:00 TV3 žinios 31
16:25 TV3 orai 31
16:30 TV Pagalba 14/113s.
18:30 TV3 žinios 44
19:27 TV3 orai 44
19:30 Farai 13/23s.
20:30 Prakeikti II 8/9s.
21:00 TV3 vakaro žinios 25
21:57 TV3 orai 25
22:00 12 galimybių 3. Padėtis be išeities
23:50 "Majų" baikerių klubas 2/1s.
01:00 Makgaiveris 2/13s.
01:50 Legendos 2/7s.
02:35 Amerikietiška siaubo istorija 5/1s.
03:45 "Majų" baikerių klubas 2/1s.
04:45 Naujakuriai 2/2s.
05:10 Naujakuriai 2/3s.
05:35 Tarp mūsų mergaičių 1/102s.

| BTV

06:55 CSI. Majamis (3)
07:50 Mano virtuvė geriausia (5)
08:50 Stoties policija (2)
09:50 Paskutinis faras (38)
10:50 Gelbėtojai - 112 (91)
11:20 Gelbėtojai - 112 (92)
11:50 Jūrų pėstininkai (19)
12:50 Nusivylusios namų šeimininkės (13)
13:50 Mano virtuvė geriausia (6)
14:55 Stoties policija (3)
16:00 Paskutinis faras (39)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (93)
18:00 Gelbėtojai - 112 (94)
18:30 CSI. Majamis (4)
19:30 Jūrų pėstininkai (20)
20:30 Galiu rytoj (30)
21:00 Roninas
23:20 Kovotojas
01:15 Didžiojo sprogimo teorija (17)
01:35 Didžiojo sprogimo teorija (18)
01:55 Nusivylusios namų šeimininkės (13)
02:40 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau