| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 (Law and Order 10). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/1 s. HD.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 36 (Soko 5113 36/Soko Munchen 36). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/20 s. HD.
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 105 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/14 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Tikrasis genijus (Pure Genius 1/Bunker Hill). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 10 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 105 s. (kart.
00:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Tikrasis genijus (Pure Genius 1/Bunker Hill). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 10 s. HD (kart.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/14 s. HD (kart.

| LNK

06:25 Mano gyvenimo šviesa (1284)
06:55 Mano gyvenimo šviesa (1285)
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (14)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (147)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (148)
09:45 Rozenheimo policija (1)
10:45 Gyvūnų pasaulis
11:15 Atsargiai - giminės! (17)
11:50 Būrėja (80)
12:25 Būrėja (97)
13:00 Tik tu ir aš (60)
14:00 Našlaitės (155)
15:00 Svajoklė (155)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 NAUJAS SEZONAS Monikai reikia meilės (1)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Žavusis žudikas Tedas Bandis
00:45 Akloji zona (8)
01:35 "Kolibrio" projektas
03:25 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 7/2s.
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/13s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/1s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/104s.
07:55 La Maistas 1/20s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3216
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/61s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/62s.
12:00 Atsargiai! Merginos 4/94s.
12:30 Atsargiai! Merginos 4/95s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/132s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/133s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/134s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/135s.
15:00 Simpsonai 22/19s.
15:30 Simpsonai 22/20s.
16:00 TV3 žinios 13
16:25 TV3 orai 13
16:30 TV Pagalba 14/95s.
18:30 TV3 žinios 20
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 20
19:30 Visi mes žmonės 3/20s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/69s.
21:00 TV3 vakaro žinios 10
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 10
22:00 Kobra 11 23/19s.
23:00 Antropoidas
01:25 Makgaiveris 1/19s.
02:10 X failai 11/2s.
03:05 Tironas 2/8s.
03:55 Kobra 11 23/19s. (kart.)
04:45 Atsargiai! Merginos 4/94s. (kart.)
05:15 Atsargiai! Merginos 4/95s. (kart.)

| BTV

06:30 CSI. Majamis (10)
07:25 Mano virtuvė geriausia (35)
08:30 Stoties policija (8)
09:30 Paskutinis faras (20)
10:25 Gelbėtojai - 112 (55)
10:55 Gelbėtojai - 112 (56)
11:25 Nusikaltimų tyrėjai (9)
12:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)
13:35 Mano virtuvė geriausia (36)
14:55 Stoties policija (9)
16:00 Paskutinis faras (21)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (57)
18:00 Gelbėtojai - 112 (58)
18:30 CSI. Majamis (11)
19:30 Jūrų pėstininkai (5)
20:30 Galiu rytoj (15)
21:00 Projektas "Monstras"
22:40 Šarvuotis
00:25 Karo vilkai. Likvidatoriai V (1)
01:20 Narkotikų prekeiviai (10)
02:20 Gyvi numirėliai (15)
03:20 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau