| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/12 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte eps. 395-411). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017 m. N-7. 411 s. HD.
10:25 Miuncheno kriminalinė policija 36 (Soko 5113 36/Soko Munchen 36). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/19 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 104 s.
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota, kart.)
13:00 Nepažintas meras. Realybės dokumentika. Ved. Edvardas Kubilius. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/13 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:50 Tikroji padėtis (State of Play). Trileris. JAV. 2009 m. N-14. Rež. Kevin Macdonald. HD.
00:55 Šlovė (Glory/Slava). Drama. Bulgarija, Graikija. 2016 m. N-14. Rež. Kristina Grozeva, Petar Valčanov. HD.
02:35 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/13 s. HD (kart.

| LNK

06:25 Mano gyvenimo šviesa (1282)
06:55 Mano gyvenimo šviesa (1283)
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (13)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (145)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (146)
09:45 Rimti reikalai 2 (72)
10:15 Rozenheimo policija (27)
11:15 Atsargiai - giminės! (16)
11:50 Būrėja (78)
12:25 Būrėja (79)
13:00 Tik tu ir aš (58)
13:30 Tik tu ir aš (59)
14:00 Našlaitės (154)
15:00 Svajoklė (154)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Radijo stoties “Lietus” muzikos apdovanojimai "Aukso lašas" 2019
00:00 Viskas prarasta
02:00 Bleiro ragana
03:25 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Atsargiai! Merginos 4/91s. (kart.)
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/12s.
06:55 Žuvėliokai 3/59s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/103s.
07:55 Farai 13/19s.
08:55 Meilės sūkuryje 3215
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/59s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/60s.
12:00 Atsargiai! Merginos 4/92s.
12:30 Atsargiai! Merginos 4/93s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/128s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/129s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/130s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/131s.
15:00 Simpsonai 22/17s.
15:30 Simpsonai 22/18s.
16:00 TV3 žinios 12
16:25 TV3 orai 12
16:30 TV Pagalba 14/94s.
18:30 TV3 žinios 17
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 17
19:30 Troliai
21:15 Toras. Tamsos pasaulis
23:35 Lok, stauk arba šauk
01:45 Džiunglės
03:45 Dešimt su puse balo. Apokalipsė 1/102s.

| BTV

06:35 CSI. Majamis (9)
07:30 Mano virtuvė geriausia (34)
08:40 Stoties policija (7)
09:40 Paskutinis faras (19)
10:35 Gelbėtojai - 112 (53)
11:05 Gelbėtojai - 112 (54)
11:35 Jūrų pėstininkai (4)
12:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19)
13:35 Mano virtuvė geriausia (35)
14:55 Stoties policija (8)
16:00 Paskutinis faras (20)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (55)
18:00 Gelbėtojai - 112 (56)
18:30 CSI. Majamis (10)
19:30 Amerikietiškos imtynės (1)
20:30 Amerikietiškos imtynės (1)
21:30 Dakaras 2020 (14)
22:00 Dakaras 2020. Savaitės apžvalga (2)
22:30 Svetimas
00:25 Pavojingos gatvės
02:20 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau