| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/10 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte eps. 395-411). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017 m. N-7. 409 s. HD.
10:25 Miuncheno kriminalinė policija 36 (Soko 5113 36/Soko Munchen 36). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/17 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 102 s.
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/11 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl?. TV žaidimas. Ved
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nepažintas meras. Realybės dokumentika. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Apgavikai 2 (Imposters 2/My So Called Wife). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-14. 2/3 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 102 s. (kart.
00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas. Rež. Mykolas Vildžiūnas. 36 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai 2 (Imposters 2/My So Called Wife). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-14. 2/3 s. HD (kart.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/11 s. HD (kart.

| LNK

06:25 Mano gyvenimo šviesa (1278)
06:55 Mano gyvenimo šviesa (1279)
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (11)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (141)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (142)
09:45 Rimti reikalai 2 (70)
10:15 Rozenheimo policija (25)
11:15 Atsargiai - giminės! (14)
11:50 Būrėja (76)
12:25 Būrėja (95)
13:00 Tik tu ir aš (54)
13:30 Tik tu ir aš (55)
14:00 Našlaitės (152)
15:00 Svajoklė (152)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:15 Sportas
19:22 Orai
19:25 KK2 vaikai
19:30 KK2
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai Madagaskare
21:00 Rimti reikalai 2 (71)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Žmogus be praeities
00:20 Akloji zona (6)
01:10 Nindzė žudikas
02:45 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Atsargiai! Merginos 4/87s. (kart.)
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/10s.
06:55 Žuvėliokai 3/57s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/101s.
07:55 Prieš srovę 19/17s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3213
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/55s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/56s.
12:00 Atsargiai! Merginos 4/88s.
12:30 Atsargiai! Merginos 4/89s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/120s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/121s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/122s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/123s.
15:00 Simpsonai 22/13s.
15:30 Simpsonai 22/14s.
16:00 TV3 žinios 10
16:25 TV3 orai 10
16:30 TV Pagalba 14/92s.
18:30 TV3 žinios 15
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 15
19:30 Gero vakaro šou 6/18s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/67s.
21:00 TV3 vakaro žinios 8
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 8
22:00 Džiunglės
22:25 Vikinglotto 3
22:30 Džiunglės
00:25 Skubi pagalba 2/14s.
01:20 Makgaiveris 1/17s.
02:10 X failai 10/6s.
03:00 Tironas 2/6s.
03:55 Skubi pagalba 2/14s.
04:45 Ką mes veikiame šešėliuose 1/4s.
05:10 Atsargiai! Merginos 4/88s. (kart.)
05:35 Atsargiai! Merginos 4/89s. (kart.)

| BTV

06:35 CSI. Majamis (7)
07:30 Mano virtuvė geriausia (32)
08:40 Stoties policija (5)
09:40 Paskutinis faras (17)
10:35 Gelbėtojai - 112 (49)
11:05 Gelbėtojai - 112 (50)
11:35 Jūrų pėstininkai (2)
12:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (17)
13:35 Mano virtuvė geriausia (33)
14:55 Stoties policija (6)
16:00 Paskutinis faras (18)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (51)
18:00 Gelbėtojai - 112 (52)
18:30 CSI. Majamis (8)
19:30 Jūrų pėstininkai (3)
20:30 Dakaras 2020 (12)
21:00 Aukšta įtampa
22:55 Mirties kurjeriai
01:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (17)
01:45 Nusikaltimų miestas (24)
02:10 Nusikaltimų miestas (25)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau