| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/9 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte eps. 395-411). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017 m. N-7. 408 s. HD.
10:25 Miuncheno kriminalinė policija 36 (Soko 5113 36/Soko Munchen 36). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/16 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 101 s.
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/10 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Apgavikai 2 (Imposters 2/My So Called Wife). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-14. 2/2 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 101 s. (kart.
00:30 Tėčio reikalai. Programa tėvams. Ved. Karolis Tiškevičius ir Paulius Kazakauskas. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Neužmiršti. Dokumentinis filmas. Aut. Aistė Stonytė, Audrius Stonys, Česlovas Stonys. 2019 m. 14 d. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai 2 (Imposters 2/My So Called Wife). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-14. 2/2 s. HD (kart.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/10 s. HD (kart.

| LNK

06:25 Mano gyvenimo šviesa (1276)
06:55 Mano gyvenimo šviesa (1277)
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (10)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (139)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (140)
09:45 Rimti reikalai 2 (69)
10:15 Rozenheimo policija (24)
11:15 Atsargiai - giminės! (13)
11:50 Būrėja (75)
12:25 Būrėja (94)
13:00 Tik tu ir aš (52)
13:30 Tik tu ir aš (53)
14:00 Našlaitės (151)
15:00 Svajoklė (151)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 2 (70)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nindzė žudikas
00:25 Akloji zona (5)
01:15 Miestas
03:15 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Atsargiai! Merginos 4/85s. (kart.)
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/9s.
06:55 Žuvėliokai 3/56s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/100s.
07:55 Visi mes žmonės 3/19s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3212
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/53s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/54s.
12:00 Atsargiai! Merginos 4/86s.
12:30 Atsargiai! Merginos 4/87s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/116s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/117s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/118s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/119s.
15:00 Simpsonai 22/11s.
15:30 Simpsonai 22/12s.
16:00 TV3 žinios 9
16:25 TV3 orai 9
16:30 TV Pagalba 14/91s.
18:30 TV3 žinios 14
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 14
19:30 Prieš srovę 19/17s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/66s.
21:00 TV3 vakaro žinios 7
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 7
22:00 Dešimt su puse balo. Apokalipsė 1/102s.
23:45 Skubi pagalba 2/13s.
00:45 Makgaiveris 1/16s.
01:35 X failai 10/5s.
02:25 Tironas 2/5s.
03:10 Skubi pagalba 2/13s.
04:00 Ką mes veikiame šešėliuose 1/2s.
04:25 Ką mes veikiame šešėliuose 1/3s.
04:55 Atsargiai! Merginos 4/86s. (kart.)
05:20 Atsargiai! Merginos 4/87s. (kart.)

| BTV

06:35 CSI. Majamis (6)
07:30 Mano virtuvė geriausia (31)
08:40 Stoties policija (4)
09:40 Paskutinis faras (16)
10:35 Gelbėtojai - 112 (47)
11:05 Gelbėtojai - 112 (48)
11:35 Jūrų pėstininkai (1)
12:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (16)
13:35 Mano virtuvė geriausia (32)
14:55 Stoties policija (5)
16:00 Paskutinis faras (17)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (49)
18:00 Gelbėtojai - 112 (50)
18:30 CSI. Majamis (7)
19:30 Jūrų pėstininkai (2)
20:30 Dakaras 2020 (11)
21:00 Mirties kurjeriai
23:15 Kapų plėšikė Lara Kroft
01:10 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (16)
01:55 Nusikaltimų miestas (22)
02:20 Nusikaltimų miestas (23)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau