| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Sausio 13-oji. Iš ciklo „Lietuvos valstybės atkūrimo kronika“. Dokumentinis filmas. Rež. D. Vildžiūnas. 2015 m. I dalis."
10:00 Laisvės gynėjų dienai. Iškilmingas minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Tiesioginė transliacija (su...
11:10 Neužmiršti. Dokumentinis filmas. Aut. Aistė Stonytė, Audrius Stonys, Česlovas Stonys. 2019 m. 14 d. (kart.)
12:00 Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
12:20 Dainuoju Lietuvą. Patriotinės dainos.
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/9 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Paramos Ukrainai koncertas „Kartu iki pergalės“. Tiesioginė transliacija iš LRT Didžiosios studijos."
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“."
21:00 Paramos Ukrainai koncertas „Kartu iki pergalės“. Tiesioginė transliacija iš LRT Didžiosios studijos (tęsinys)
23:00 Premjera. Tikrasis genijus (Pure Genius 1/Bunker Hill). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 9 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 100 s.
00:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Langas į valdžią. Aktualijų laida. Ved. Rita Miliūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Tikrasis genijus (Pure Genius 1/Bunker Hill). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 9 s. HD (kart.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/9 s. HD (kart.

| LNK

06:25 Mano gyvenimo šviesa (1274)
06:55 Mano gyvenimo šviesa (1275)
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (9)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (137)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (138)
09:45 Gyvūnų pasaulis
10:15 Rozenheimo policija (23)
11:15 Atsargiai - giminės! (12)
11:50 Būrėja (74)
12:25 Būrėja (93)
13:00 Tik tu ir aš (50)
13:30 Tik tu ir aš (51)
14:00 Našlaitės (150)
15:00 Svajoklė (150)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 (69)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Miestas
00:55 Akloji zona (4)
01:45 Somalio piratai
03:40 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 7/1s.
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/8s.
06:55 Žuvėliokai 3/55s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/99s.
07:55 La Maistas 1/19s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3211
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/51s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/52s.
12:00 Atsargiai! Merginos 4/84s.
12:30 Atsargiai! Merginos 4/85s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/112s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/113s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/114s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/115s.
15:00 Simpsonai 22/9s.
15:30 Simpsonai 22/10s.
16:00 TV3 žinios 8
16:25 TV3 orai 8
16:30 TV Pagalba 14/90s.
18:30 TV3 žinios 13
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 13
19:30 Visi mes žmonės 3/19s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/65s.
21:00 TV3 vakaro žinios 6
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 6
22:00 Kobra 11 23/18s.
23:00 Ričardas Liūtaširdis. Maištas
01:05 Makgaiveris 1/15s.
01:55 X failai 10/4s.
02:50 Tironas 2/4s.
03:40 Kobra 11 23/18s. (kart.)
04:35 Ką mes veikiame šešėliuose 1/1s.
05:00 Atsargiai! Merginos 4/84s. (kart.)
05:25 Atsargiai! Merginos 4/85s. (kart.)

| BTV

06:30 CSI. Majamis (5)
07:25 Mano virtuvė geriausia (30)
08:35 Stoties policija (3)
09:35 Paskutinis faras (15)
10:30 Gelbėtojai - 112 (45)
11:00 Gelbėtojai - 112 (46)
11:30 Nusikaltimų tyrėjai (7)
12:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (15)
13:35 Mano virtuvė geriausia (31)
14:55 Stoties policija (4)
16:00 Paskutinis faras (16)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (47)
18:00 Gelbėtojai - 112 (48)
18:30 CSI. Majamis (6)
19:30 Jūrų pėstininkai (1)
20:30 Dakaras 2020 (10)
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft
22:55 Garbės reikalas
00:50 Narkotikų prekeiviai (9)
01:45 Gyvi numirėliai (14)
02:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (15)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau