| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2012–2015 m. N-7. 388 s. HD.
10:05 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 3/21 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 80 s.
12:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 209 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Tikrasis genijus (Pure Genius 1/Bunker Hill). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 4 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 80 s. (kart.
00:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Tikrasis genijus (Pure Genius 1/Bunker Hill). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 4 s. HD (kart.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved. K. Sabolius ir T. Ramanauskas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 209 s. HD (kart.

| LNK

06:00 Mano gyvenimo šviesa (1241)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1242)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1243)
07:30 Tomo ir Džerio šou (18)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (103)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (104)
09:55 Gyvūnų pasaulis
10:25 Rozenheimo policija (6)
11:25 KK2 penktadienis
13:00 Tik tu ir aš (16)
13:30 Tik tu ir aš (17)
14:00 Našlaitės (133)
15:00 Svajoklė (133)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 (56)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Lošėjas
00:45 Akloji zona (13)
01:40 Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal
03:40 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 6/13s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/39s.
06:55 Žmogus voras 1/5s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/79s.
07:55 La Maistas 1/14s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3194
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/11s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/12s.
12:00 Atsargiai! Merginos 3/46s.
12:30 Atsargiai! Merginos 3/47s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/32s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/33s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/34s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/35s.
15:00 Simpsonai 30/16s.
15:30 Simpsonai 30/17s.
16:00 TV3 žinios 244
16:25 TV3 orai 244
16:30 TV Pagalba 14/70s.
18:30 TV3 žinios 343
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 343
19:30 Namas 2/15s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/51s.
21:00 TV3 vakaro žinios 195
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 195
22:00 Kobra 11 23/15s.
23:00 Pagrobimas
01:00 Makgaiveris 1/2s.
01:50 Tėvynė 5/2s.
02:45 APB 1/2s.
03:35 Kobra 11 23/15s.
04:30 Vieniši tėvai 1/5s.
04:55 Vieniši tėvai 1/6s.
05:15 Atsargiai! Merginos 3/46s.
05:40 Atsargiai! Merginos 3/47s.

| BTV

06:10 CSI. Majamis (10)
07:05 Mano virtuvė geriausia (10)
08:25 Stoties policija (7)
09:25 Paskutinis faras (34)
10:25 Gelbėtojai - 112 (5)
10:55 Gelbėtojai - 112 (6)
11:25 Nusikaltimų tyrėjai (7)
12:35 Visa menanti (8)
13:35 Mano virtuvė geriausia (11)
14:55 Stoties policija (8)
16:00 Paskutinis faras (35)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (7)
18:00 Gelbėtojai - 112 (8)
18:30 CSI. Majamis (11)
19:30 Jūrų pėstininkai (9)
20:30 Galiu rytoj (5)
21:00 Pasaulių karas
23:20 Ateities pasaulis
01:05 Narkotikų prekeiviai (4)
02:00 Gyvi numirėliai (9)
03:00 Visa menanti (8)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau