| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 204 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2012–2015 m. N-7. 384 s. HD.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 3/17 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 76 s.
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 205 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Apgavikai 1 (Imposters 1/My So Called Wife). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-14. 4 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 76 s. (kart.
00:30 Tėčio reikalai. Programa tėvams. Ved. Karolis Tiškevičius ir Paulius Kazakauskas. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai 1 (Imposters 1/My So Called Wife). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-14. 4 s. HD (kart.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved. K. Sabolius ir T. Ramanauskas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 205 s. HD (kart.

| LNK

06:00 Mano gyvenimo šviesa (1229)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1230)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1231)
07:30 Tomo ir Džerio šou (14)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (95)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (96)
09:55 Rimti reikalai 2 (52)
10:25 Rozenheimo policija (2)
11:25 Supermamos (12)
12:00 Nuo... Iki...
13:00 Tik tu ir aš (8)
13:30 Tik tu ir aš (9)
14:00 Našlaitės (129)
15:00 Svajoklė (129)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 2 (53)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Bet kokia kaina
00:40 Akloji zona (10)
01:35 Domino
03:05 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Atsargiai! Merginos 2/36s. (kart.)
05:40 Atsargiai! Merginos 3/37s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/35s.
06:55 Žmogus voras 1/1s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/75s.
07:55 Namas 2/14s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3191
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/3s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/4s.
12:00 Atsargiai! Merginos 3/38s.
12:30 Atsargiai! Merginos 3/39s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/17s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/18s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/19s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/20s.
15:00 Simpsonai 30/7s.
15:30 Simpsonai 30/8s.
16:00 TV3 žinios 240
16:25 TV3 orai 240
16:30 TV Pagalba 14/66s.
18:30 TV3 žinios 337
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 337
19:30 Prieš srovę 19/14s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/48s.
21:00 TV3 vakaro žinios 192
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 192
22:00 Kolumbiana
00:10 Skubi pagalba 2/1s.
01:10 Rezidentas 2/22s.
02:00 Pasitikėjimas 1/9s.
02:55 Ekstrasensai tiria 6/112s.
04:20 Skubi pagalba 2/1s. (kart.)
05:10 Atsargiai! Merginos 3/38s. (kart.)
05:35 Atsargiai! Merginos 3/39s. (kart.)

| BTV

06:10 CSI. Majamis (6)
07:05 Mano virtuvė geriausia (6)
08:25 Stoties policija (3)
09:25 Paskutinis faras (30)
10:25 Daktaras Richteris (23)
11:35 Jūrų pėstininkai (5)
12:35 Visa menanti (4)
13:35 Mano virtuvė geriausia (7)
14:55 Stoties policija (4)
16:00 Paskutinis faras (31)
17:00 Info diena
17:30 Daktaras Richteris (24)
18:35 CSI. Majamis (7)
19:30 Jūrų pėstininkai (6)
20:30 Oplia!
21:00 Požemių ugnis
23:10 Itališkas apiplėšimas
01:25 Visa menanti (4)
02:20 Detektyvų istorijos (7)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau