| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2012–2015 m. N-7. 383 s. HD.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 3/16 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 75 s.
12:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 204 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Tikrasis genijus (Pure Genius 1/Bunker Hill). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 3 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 75 s. (kart.
00:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Tikrasis genijus (Pure Genius 1/Bunker Hill). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 3 s. HD (kart.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved. K. Sabolius ir T. Ramanauskas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 204 s. HD (kart.

| LNK

06:00 Mano gyvenimo šviesa (1226)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1227)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1228)
07:30 Tomo ir Džerio šou (13)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (93)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (94)
09:55 Gyvūnų pasaulis
10:25 Rozenheimo policija (1)
11:25 KK2 penktadienis
13:00 Tik tu ir aš (6)
13:30 Tik tu ir aš (7)
14:00 Našlaitės (128)
15:00 Svajoklė (128)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 (52)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Domino
00:20 Akloji zona (9)
01:15 Sąskaitininkas
03:20 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 6/12s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/34s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/165s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/74s.
07:55 La Maistas 1/13s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3190
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/1s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/2s.
12:00 Atsargiai! Merginos 2/36s.
12:30 Atsargiai! Merginos 3/37s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/13s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/14s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/15s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/16s.
15:00 Simpsonai 30/5s.
15:30 Simpsonai 30/6s.
16:00 TV3 žinios 239
16:25 TV3 orai 239
16:30 TV Pagalba 14/65s.
18:30 TV3 žinios 336
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 336
19:30 Namas 2/14s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/47s.
21:00 TV3 vakaro žinios 191
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 191
22:00 Kobra 11 23/14s.
23:00 Galutinis vaizdas
00:55 Rezidentas 2/21s.
01:45 Pasitikėjimas 1/8s.
02:35 Ekstrasensai tiria 6/111s.
04:00 Kobra 11 23/14s. (kart.)
04:55 Vieniši tėvai 1/1s.
05:15 Atsargiai! Merginos 2/36s. (kart.)
05:40 Atsargiai! Merginos 3/37s. (kart.)

| BTV

06:05 CSI. Majamis (5)
07:00 Mano virtuvė geriausia (5)
08:15 Stoties policija (2)
09:15 Paskutinis faras (29)
10:15 Daktaras Richteris (22)
11:25 Nusikaltimų tyrėjai (5)
12:35 Visa menanti (3)
13:35 Mano virtuvė geriausia (6)
14:55 Stoties policija (3)
16:00 Paskutinis faras (30)
17:00 Info diena
17:30 Daktaras Richteris (23)
18:35 CSI. Majamis (6)
19:30 Jūrų pėstininkai (5)
20:30 Oplia!
21:00 Itališkas apiplėšimas
23:15 Mirtinas ginklas 4
01:50 Narkotikų prekeiviai (3)
02:50 Gyvi numirėliai (8)
03:35 Visa menanti (3)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau