| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota, kart.)
13:00 Ypatingas būrys. Socialinės realybės programa (subtitruota, kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:55 Everestas (Everest (2015)
00:40 Everestas (Everest (2015)
02:45 Pasaulio dokumentika. Rudieji lokiukai ir aš (Grizzly Bear Cubs and Me)
03:40 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 4 (Unlikely Animal Friends 4)
04:25 Džesika Flečer 9 (Murder, She Wrote 9). Kriminalinis serialas. JAV. 1992–1993 m. N-7. 9/15, 9/16 s. HD (kart.

| LNK

06:00 Mano gyvenimo šviesa (1178)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1179)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1180)
07:30 Tomo ir Džerio šou (23)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (61)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (62)
09:55 Rimti reikalai 2 (40)
10:25 Rozenheimo policija (11)
11:25 Supermamos (19)
12:00 Valanda su Rūta
13:00 Paskolinta meilė (80)
14:00 Našlaitės (112)
15:00 Svajoklė (112)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Galiu rytoj (19)
18:00 Galiu rytoj (20)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Savižudžių būrys
23:25 Ekstremalus greitis
01:10 Niko
02:55 Pažinimo klubas
03:20 Programos pabaiga

| TV3

06:10 "Televitrina"
06:25 "Transformeriai. Maskuotės meistrai" ("Transformers: Robots in Disguise")
06:55 "Čipas ir Deilas skuba į pagalbą" ("Chip n' Dale Rescue Rangers")
07:25 "Kempiniukas Plačiakelnis" ("SpongeBob SquarePants")
07:55 "Farai". Lietuva, kriminalinis, dokumentika, 2019. 13 sez. 10 s. (kart.) N-7
08:55 "Legendinės legendos"
10:00 "Meilės simfonija" ("Cennet'in Gözyaslari")
11:00 "Meilės simfonija" ("Cennet'in Gözyaslari")
12:00 "Atsargiai! Merginos" ("Деффчонки")
12:30 "Atsargiai! Merginos" ("Деффчонки")
13:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
13:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
15:00 "Simpsonai" ("The Simpsons")
15:30 "Simpsonai" ("The Simpsons")
16:00 "TV3 žinios"
16:25 "TV3 orai"
16:30 "TV Pagalba"
17:55 "Namų idėja su IKEA"
18:30 "TV3 žinios"
19:22 "TV3 sportas"
19:27 "TV3 orai"
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS "Monstrų universitetas" ("Monsters University")
21:35 PREMJERA "Tobulos kopijos" ("Replicas")
23:45 PREMJERA "Pabudimas" ("The Awakening")
01:05 "Kaip išsirinkti vyrą" ("Home Again")
02:45 "Pabudimas" ("The Awakening")
04:35 "Atsargiai! Merginos" ("Деффчонки")
05:45 "Televitrina". Lietuva, 2019. 3 s.

| BTV

06:15 CSI. Majamis (14)
07:10 Mano virtuvė geriausia (37)
08:30 Stoties policija (10)
09:30 Paskutinis faras (13)
10:25 Daktaras Richteris (6)
11:35 Privatus detektyvas Magnumas (13)
12:35 Visa menanti (1)
13:35 Mano virtuvė geriausia (38)
14:55 Stoties policija (11)
16:00 Paskutinis faras (14)
17:00 Info diena
17:30 Daktaras Richteris (7)
18:35 CSI. Majamis (15)
19:30 Amerikietiškos imtynės (43)
20:30 Amerikietiškos imtynės (43)
21:30 Snaiperis 3
23:20 Priverstinis kerštas
01:10 Detektyvų istorijos (2)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau