| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 187 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Gyvenk be skolų
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Bankas (Pank/The Bank)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas (subtitruota, kart.)

| LNK

06:00 Mano gyvenimo šviesa (1175)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1176)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1177)
07:30 Tomo ir Džerio šou (22)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (59)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (60)
09:55 Rimti reikalai 2 (39)
10:25 Rozenheimo policija (10)
11:25 Supermamos (18)
12:00 VIDO VIDeO
13:00 Paskolinta meilė (79)
14:00 Našlaitės (111)
15:00 Svajoklė (111)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 (40)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Absoliutus blogis. Atpildas
00:20 Begėdis (8)
01:25 Šalta naktis
02:50 Alchemija II. Nidos džiazas
03:20 RETROSPEKTYVA
03:50 Programos pabaiga

| TV3

05:20 "Atsargiai! Merginos" ("Деффчонки"). Rusija, komedija, 2012. 1 sez. 4 s. N-7
06:10 "Televitrina"
06:25 "Transformeriai. Maskuotės meistrai" ("Transformers: Robots in Disguise")
06:55 "Čipas ir Deilas skuba į pagalbą" ("Chip n' Dale Rescue Rangers")
07:25 "Kempiniukas Plačiakelnis" ("SpongeBob SquarePants")
07:55 "Gero vakaro šou". Lietuva, 2019. 6 sez. 10 s. (kart.) N-7
08:55 "Meilės sūkuryje" ("Sturm Der Liebe")
10:00 "Meilės simfonija" ("Cennet'in Gözyaslari")
11:00 "Meilės simfonija" ("Cennet'in Gözyaslari")
12:00 "Atsargiai! Merginos" ("Деффчонки")
12:30 "Atsargiai! Merginos" ("Деффчонки")
13:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
13:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:00 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
14:30 "Pažadėtoji" ("Balika Vadhu")
15:00 "Simpsonai" ("The Simpsons")
15:30 "Simpsonai" ("The Simpsons")
16:00 "TV3 žinios"
16:25 "TV3 orai"
16:30 "TV Pagalba"
18:30 "TV3 žinios"
19:22 "TV3 sportas"
19:27 "TV3 orai"
19:30 "Farai"
20:30 "Moterys meluoja geriau"
21:00 "TV3 vakaro žinios"
21:52 "TV3 sportas"
21:57 "TV3 orai"
22:00 VAKARO KINO TEATRAS "Trys dienos nužudyti" ("3 Days to Kill")
01:45 "16 kvartalų" ("16 Blocks")
03:30 "Trys dienos nužudyti" ("3 Days to Kill"). Prancūzija, JAV, drama, veiksmo, trileris, 2014. Rež.: McG, Vaidina: Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie...

| BTV

06:10 CSI. Majamis (13)
07:05 Mano virtuvė geriausia (36)
08:30 Stoties policija (9)
09:30 Paskutinis faras (12)
10:25 Daktaras Richteris (5)
11:35 Privatus detektyvas Magnumas (12)
12:35 Visa menanti (35)
13:35 Mano virtuvė geriausia (37)
14:55 Stoties policija (10)
16:00 Paskutinis faras (13)
17:00 Info diena
17:30 Daktaras Richteris (6)
18:35 CSI. Majamis (14)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (13)
20:30 Laba diena
21:00 Priverstinis kerštas
22:50 Terminatorius
01:00 Visa menanti (35)
01:45 Detektyvų istorijos (1)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau