| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 170 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010 m. N-7. 351 s.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 2/10 s. HD.
10:55 LR Prezidento Gitano Nausėdos spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija iš LR Prezidentūros (su vertimu į gestų k.). LAI57685
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 171 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Užverbuotas (Taken). Serialas, trileris. Prancūzija, JAV. 2017 m. N-14. 6 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:30 Tėčio reikalai. Programa tėvams. Ved. Karolis Tiškevičius ir Paulius Kazakauskas. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Užverbuotas (Taken). Serialas, trileris. Prancūzija, JAV. 2017 m. N-14. 6 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 171 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1128)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1129)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1130)
07:35 Tomo ir Džerio šou (5)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (27)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (28)
09:55 Rozenheimo policija (18)
10:55 Rimti reikalai 2 (23)
11:25 Supermamos (3)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (56)
13:00 Paskolinta meilė (63)
14:00 Našlaitės (95)
15:00 Svajoklė (95)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Galiu rytoj (13)
20:30 Galiu rytoj (14)
21:00 Rimti reikalai 2 (26)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Naktis su uošviu
00:15 Begėdis (6)
01:25 Hakeris
02:45 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Svotai 1 (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/401s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/132s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/222s.
07:55 Namas 2/7s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3163
10:00 Meilės simfonija 1/50s.
11:00 Meilės simfonija 1/51s.
12:00 Svotai 2
13:00 Pažadėtoji 7/2131s.
13:30 Pažadėtoji 7/2132s.
14:00 Pažadėtoji 7/2133s.
14:30 Pažadėtoji 7/2134s.
15:00 Simpsonai 27/2s.
15:30 Simpsonai 27/3s.
16:00 TV3 žinios 205
16:25 TV3 orai 205
16:30 TV Pagalba 14/32s.
18:30 TV3 žinios 288
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 288
19:30 Prieš srovę 19/7s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/20s.
21:00 TV3 vakaro žinios 164
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 164
22:00 Atkeršyti bet kokia kaina
23:55 Rezidentas 1/11s.
00:55 X mutantai 2/5s.
01:50 Rouzvudas 2/9s.
02:40 Amerikiečiai 4/8s.
03:35 Rezidentas 1/11s. (kart.)
04:25 Paskutinis žmogus Žemėje 4/13s.
04:50 Paskutinis žmogus Žemėje 4/14s.
05:15 Svotai 2 (kart.)

| BTV

06:05 Mentalistas (11)
07:00 Mano virtuvė geriausia (20)
08:25 Stoties policija (17)
09:25 Teisingumo agentai (36)
10:25 Kobra 11 (16)
11:25 Mirtinas ginklas (20)
12:25 Visa menanti (19)
13:25 Mano virtuvė geriausia (21)
14:50 Stoties policija (18)
15:55 Teisingumo agentai (37)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (1)
19:30 Mirtinas ginklas (21)
20:30 Laba diena
21:00 Kitos 48 valandos
22:55 Ištroškę greičio
01:20 Visa menanti (18)
02:05 Detektyvų istorijos (8)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau