| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 168 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010 m. N-7. 349 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 2/8 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 41 s.
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota, kart.)
13:00 Ypatingas būrys. Socialinės realybės programa (subtitruota, kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 169 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Ukraina – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Charkivo.
23:45 Vilkolakis (The Wolfman). Fantastinis siaubo filmas. JAV. 2010 m. N-14. Rež. Joe Johnston. HD.
01:30 Euromaxx. Ved. Ugnė Siparė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved. Lavija Šurnaitė ir Algis Ramanauskas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Kardinolo Sigito Tamkevičiaus kelias. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 169 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1123)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1124)
07:35 Tomo ir Džerio šou (3)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (23)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (24)
09:55 Rozenheimo policija (16)
10:55 Supermamos (1)
11:30 Rimti reikalai 2 (21)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (54)
13:00 Paskolinta meilė (61)
14:00 Našlaitės (93)
15:00 Svajoklė (93)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Vaikis ant ratų
23:20 Kaip žaibo trenksmas
01:35 Aukšta įtampa
03:10 Pažinimo klubas
03:35 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Svotai 15 (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 3/5s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/130s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/220s.
07:55 Farai 13/6s. (kart.)
08:55 Legendinės legendos 1/5s.
10:00 Meilės simfonija 1/46s.
11:00 Meilės simfonija 1/47s.
12:00 Svotai 16
13:00 Pažadėtoji 7/2123s.
13:30 Pažadėtoji 7/2124s.
14:00 Pažadėtoji 7/2125s.
14:30 Pažadėtoji 7/2126s.
15:00 Simpsonai 26/21s.
15:30 Simpsonai 26/22s.
16:00 TV3 žinios 203
16:25 TV3 orai 203
16:30 TV Pagalba 14/30s.
17:55 Namų idėja su IKEA 2/6s.
18:30 TV3 žinios 284
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 284
19:30 Mulan
21:10 Nepriklausomybės diena. Atgimimas
23:35 Konanas barbaras
01:45 Geras žmogus (kart.)
03:35 Antrininkas (kart.)

| BTV

06:20 Mentalistas (9)
07:15 Mano virtuvė geriausia (18)
08:35 Kijevo operatyvinė grupė (31)
09:35 Teisingumo agentai (34)
10:35 Kobra 11 (14)
11:35 Mirtinas ginklas (19)
12:35 Visa menanti (17)
13:35 Mano virtuvė geriausia (19)
14:50 Kijevo operatyvinė grupė (32)
15:55 Teisingumo agentai (35)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (15)
18:30 Mentalistas (10)
19:30 Amerikietiškos imtynės (39)
20:30 Amerikietiškos imtynės (39)
21:30 Mirties apsuptyje
23:30 Priverstinis panirimas
01:15 Visa menanti (16)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau