| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 165 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010 m. N-7. 346 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 2/5 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 38 s.
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 166 s. HD.
17:30
00:30 Tėčio reikalai. Programa tėvams. Ved. Karolis Tiškevičius ir Paulius Kazakauskas. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Užverbuotas (Taken). Serialas, trileris. Prancūzija, JAV. 2017 m. N-14. 5 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 166 s. HD (kart.

| LNK

06:10 Mano gyvenimo šviesa (1114)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (1115)
07:10 Mano gyvenimo šviesa (1116)
07:40 Tomas ir Džeris (164)
07:50 Tomas ir Džeris (165)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (17)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (18)
09:55 Rozenheimo policija (13)
10:55 Supermamos (18)
11:30 Rimti reikalai 2 (18)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (51)
13:00 Paskolinta meilė (58)
14:00 Našlaitės (90)
15:00 Svajoklė (90)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 PREMJERA VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Galiu rytoj (11)
20:30 Galiu rytoj (12)
21:00 Rimti reikalai 2 (22)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Operacija "Overlord"
00:40 Begėdis (2)
01:40 Žaidimas be taisyklių
03:25 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Svotai 12 (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 3/2s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/127s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/217s.
07:55 Namas 2/6s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3159
10:00 Meilės simfonija 1/40s.
11:00 Meilės simfonija 1/41s.
12:00 Svotai 13
13:00 Pažadėtoji 7/2111s.
13:30 Pažadėtoji 7/2112s.
14:00 Pažadėtoji 7/2113s.
14:30 Pažadėtoji 7/2114s.
15:00 Simpsonai 26/15s.
15:30 Simpsonai 26/16s.
16:00 TV3 žinios 200
16:25 TV3 orai 200
16:30 TV Pagalba 14/27s.
18:30 TV3 žinios 281
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 281
19:30 Prieš srovę 19/6s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/16s.
21:00 TV3 vakaro žinios 160
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 160
22:00 Siuntėjas
23:50 Rezidentas 1/8s.
00:50 X mutantai 2/1s.
01:45 Rouzvudas 2/5s.
02:30 Amerikiečiai 4/4s.
03:20 Rezidentas 1/8s. (kart.)
04:15 Paskutinis žmogus Žemėje 4/7s.
04:40 Paskutinis žmogus Žemėje 4/8s.
05:05 Svotai 13 (kart.)

| BTV

06:20 Mentalistas (6)
07:15 Mano virtuvė geriausia (15)
08:30 Kijevo operatyvinė grupė (28)
09:35 Teisingumo agentai (31)
10:35 Kobra 11 (11)
11:35 Mirtinas ginklas (16)
12:35 Visa menanti (14)
13:35 Mano virtuvė geriausia (16)
14:50 Kijevo operatyvinė grupė (29)
15:55 Teisingumo agentai (32)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (12)
18:30 Mentalistas (7)
19:30 Mirtinas ginklas (17)
20:30 Laba diena
21:00 Mirtini priešai
23:00 Eliziejus
01:00 Visa menanti (13)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau